Basic Microsoft Visio 2010/2013

Basic Microsoft Visio 2010/2013

Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศอื่นๆได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • รู้จัก และการเริ่มต้นใช้งานกับ Microsoft Visio
 • สร้างไดอะแกรมต่างๆของงานตามที่ต้องการ
 • การประยุกต์ Microsoft Visio กับโปรแกรมในชุด Microsoft Office
 • บุคคลทั่วไป
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู คณาจารย์ที่ต้องการเสริมความรู้การใช้งาน Visio
 • ฝ่ายไอทีและผู้ดูแลระบบ
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
 • ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows  ได้อย่างดี

 

 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

เนื้อหาการสอนครอบคลุม Microsoft Visio ตั้งแต่ Version 2010 - 2016 

 1. การเริ่มต้นใช้งานกับ Microsoft Visio
 2. รู้จักกับ Visio
 3. องค์ประกอบการใช้งาน
 4. แนะนำ และการสร้าง Shape
 5. การสร้างชุดงานของ Microsoft Visio กับไดอะแกรมแบบต่างๆ
 6. การตกแต่งงานในไดอะแกรม
 7. การแทรกรูปภาพเพิ่มเติม
 8. การสร้าง  Flowchart หรือ Timeline
 9. การเชื่อม Diagrams กับไฟล์ใน Microsoft Office อื่นๆ
 10. การสร้างรูปภาพของตนเอง
 11. การจัดการ Template
 12. การนำ Template ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง

10/02/2020 16:13:33