Basic iOS Development

Basic iOS Development

หลักสูตร IOS Development เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบนระบบมือถือ iPhone ถึงแม้ว่าจะผู้เรียนจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน iPhone หรือ บน  Mac OS มาก่อนเลยก็ตาม หลักสูตรนี้จะทำการแนะนำข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักกับระบบปฏิบัติการบน Mobile Phone ตั้งแต่การเริ่มรู้จักระบบ IOS App การใช้งานไวยากรณ์ต่างๆ การสร้าง App แบบหลายหน้าจอ การรับส่งข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน iPhone และวิธีการในการพัฒนา App และการต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง โดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน iPhone ในขั้นต่อ ๆ ไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสร้าง App บนมือถือและสามารถเขียน App ได้
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การเขียน App บน IOS
 • กลุ่มนักพัฒนาที่ต้องการพัฒนา IOS บนมือถือ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง โปรแกรม
 • มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้
 • เคยเขียนโปรแกรมหรือเคยผ่านการอบรมภาษา C มาบ้างเล็กน้อย
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: เรียนรู้ส่วนของการเขียน iOS Apps
Module 2: ศึกษาวิธีการใช้งาน Xcode สำหรับพัฒนา Apps
Module 3: เรียนรู้พื้นฐานไวยากรณ์ของภาษา Objective-C
Module 4: เรียนรู้พื้นฐานการสร้าง iOS App แบบ Single View Application
Module 5: รูปแบบการใช้งานไดอะล็อกใน iOS App
Module 6: ศึกษาพื้นฐานการสร้างส่วนแสดงผลแบบแถวด้วยออบเจ็กต์ Table View
Module 7: ศึกษาพื้นฐานการสร้าง iPhone Apps แบบหลายหน้าจอด้วย Storyboard
Module 8: รู้จักการประยุกต์ใช้งานส่วนแสดงผลแบบแถว
Module 9: ศึกษาระบบ การรับ/ส่งข้อมูลระหว่างกัน
Module 10: ศึกษาระบบการพัฒนา iPhone App ด้วยโปรเจ็กต์ชนิดอื่น ๆ
Module 11: เรียนรู้การทำงานกับข้อมูลประเภท Media
Module 12: ศึกษาระบบแผนที่และ Location
Module 13: Live Workshop

04/02/2020 10:10:06