Cisco Webex

Cisco Webex

Cisco WebEx เป็นเครืองมือที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในองค์กรมากขึ้น โดยเน้นใช้ในงานประชุมทางไกล ผ่านทางหน้าเวป โดยผู้เข้าร่วมประชุม ไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาในสถานที่ นั้น ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประยุกต์กับการใช้งานอื่นๆเช่น งานอบรม ฝึก พนักงาน, ห้องเรียนเสมือน, การบริการ Remote Support ซึ้งทั้งหมดนี้สามารถทํางานผ่าน หน้าเวป เพียงคุณติดตั้ง Plug-In สำหรับ web browser และสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้เท่านั้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย
 • ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานต่างๆ
 • สามารถแก้ไขเอกสารที่ทำร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกัน โดยใช้ระบบ share ข้อมูลได้
 • บุคคลทั่วไป
 • บริษัทหรือองค์กรต่างๆ

 

 • สามารใช้อินเตอร์เน็ตได้
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เล็กน้อย
 • 6 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 2,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 2,250 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Session ๑ Introductions to WebEx                                    

 •  รู้จักกับ WebEx        
 •  ใครควรใช้ WebEx    
 • WebEx Conferencing Product Comparison      
 • สมัครทดลอง WebEx Free trial 14 Days    

Session ๒ Managing WebEx        

 • Scheduling Session 
 •  การกำหนด Scheduling แบบ Advanced    
 •  การเรียกดูข้อมูล Scheduling ที่สร้างไว้       

Session ๓ View and Sharing in WebEx    

 • Initial View of WebEx       
 • การเปิด-ปิดเสียงไมโครโฟน    
 • การ Invite & Remind         
 • การสนทนาด้วยข้อความ       
 •  การเปลี่ยนสิทธ์เป็น Presenter        
 • Sharing in WebEx    

Session ๔ WebEx Recordings and edit  

 • การบันทึก Meeting ใน WebEx
 • การปรับแต่งไมค์โครโฟนและเสียงในการบันทึก        
 • การกำหนดสิทธิ์ให้ Participants       
 •  การแก้ไข (Edit) วิดีโอที่บันทึกไว้

Session ๕ WebEx Tips and Tricks

 • การใช้งาน WebEx ผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น Mobile และ Tablet สมัยใหม่
 • การใช้เครื่องมือของ WebEx เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่
 • การประยุกต์ใช้ WebEx ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาที่พบจากการใช้งานพื้นฐาน

Session ๖ WebEx Mobile  

 • การใช้งาน WebEx ผ่านอุปกรณ์ Mobile      
 • การใช้งาน WebEx บน iPhone และ iPad    
 • ลักษณะการใช้งานบน iPhone
 • ลักษณะการใช้งานบน iPad   
 • การใช้งาน WebEx บน Android      

การเตรียมอุปกรณ์ (System Requirement)

 •  คอมพิวเตอร์คุณสมบัติขั้นต่ำที่ CPU Pentium 4 ขึ้นไป RAM 2 GB HDD 10GB
 • ไมโครโฟน พร้อมหูฟัง
 • กล้อง Webcam สำหรับทดสอบ Video Call
 • สมาร์ทโฟน iOs และ Android  (กรณีที่มี)
 •  แท๊บแลต (Tablet) iPad และ Android (กรณีที่มี)
 •  อินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 7 MB

Ps. ควรเตรียม Account อีเมล์ไว้สำหรับรับข้อมูลการเข้าใช้งาน

04/02/2020 13:54:57