ตัดต่อวิดีโอด้วย Corel Video Studio Pro X6 สำหรับผู้เริ่มต้น

ตัดต่อวิดีโอด้วย Corel Video Studio Pro X6 สำหรับผู้เริ่มต้น

โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6 เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้งานง่ายๆ  เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น การสร้างวีดิโอ  สามารถสร้างได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมานาน โปรแกรมจะมี เครื่องมือต่างๆ สำหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อลงบน VCD, DVD หรือเผยแพร่ผลงานทาง เว็บไซต์ต่างๆ

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
  • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
  • ไม่มีข้อมูล
  • กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • 12 ชั่วโมง
  • ราคาปกติ 3,000 บาท / คน
  • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 2,700 บาท / คน
  • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
  • ขอใบเสนอราคา

1. รู้จักกับงานวิดีโอ

  • เริ่มต้นกับงานวิดีโอ
  • แนะนำฟอร์แมตวิดีโอต่าง ๆ ที่นิยมใช้งาน
  • การเตรียมแหละหาแหล่งวิดีโอสำหรับนำมาใช้งาน

2. รู้จักโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6

  • ทำความรู้จัก Corel VideoStudio
  • การนำไฟล์วิดีโอจากแหล่งต่างๆ เข้ามาตัดต่อ
  • รู้จักเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานกับคลิปวิดีโอ

3. เริ่มต้นการตัดต่อวิดีโอด้วย Corel VideoStudioPro X6

  • เริ่มต้นงานตัดต่อวิดีโอด้วย VideoStudio Editor
  • สร้างข้อความไตเติลให้งานวิดีโอ
  • เพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยทรานซิชัน
  • เพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยวิดีโอฟิลเตอร์
  • เทคนิคการซ้อนภาพวิดีโอ (Blue Screen-Overlay)
  • เทคนิคการแพนภาพและใส่แอนิเมชันให้วิดีโอ

4. การตกแต่งวิดีโอ

  • การตกแต่งวิดีโอด้วย Flash
  • การแทรกวัตถุต่าง ๆ เข้าไปในวิดีโอ
  • การแทรกและจัดการระดับเสียงเพลง
  • การบันทึกและปรับแต่งเสียงบรรยาย

5. การ Render และแชร์ไฟล์วิดีโอ

  • แนะนำรูปแบบไฟล์วิดีโอสำหรับการแรนเดอร์
  • การเรนเดอร์
  • การแชร์ไฟล์วิดีโอและอัพโหลดไปยัง Socail network ที่น่าสนใจ
  • การเขียนไฟล์วิดีโอลงแผ่น dvd
13/02/2020 13:50:54