Introduction to OpenCart

Introduction to OpenCart

เรียนรู้การใช้งาน Server เบื้องต้นโดย DirectAdmin Control Panel และรู้จักการ Upload File ขึ้น Server จริงผ่านโปรแกรม FileZilla เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบ E-Commerce บน Server จริง การตั้งค่าระบบเบื้องต้นหลังจากการติดตั้ง การตั้งค่าหมวดสินค้า และ สินค้า การตั้งค่าส่วนเสริม, เกี่ยวกับงานขาย, การเข้าดูรายงาน, การสร้าง Sitemap อัตโนมัติผ่านระบบ E-Commerce ,วิธีการยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ผ่าน Google Webmaster Tools และการเพิ่ม Sitemap ใน Google Webmaster Tools เป็นต้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถเรียนรู้การสร้างร้านค้าออนไลน์ได้
 • สามารถทำระบบหลังบ้านได้

 

 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสร้างร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์
 • นักเรียน-นักศึกษาที่ต้องการหารายได้เสริมจากการขายสินค้าออนไลน์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้าง
 • มีความรู้ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. แนะนำเทคโนโลยีใหม่ ด้วยระบบ Auto Install CMS บน Server 
 2. ทำความรู้จักระบบ E-Commerce เบื้องต้น
 3. ความแตกต่างระหว่างเว็บสำเร็จรูปที่ให้บริการ กับ ระบบ E-Commerce CMS
 4. เรียนรู้ความสำคัญของการให้ เครดิตผู้พัฒนา ที่มองข้ามกัน
 5. ตัวอย่างระบบ E-Commerce ที่เป็นระบบ CMS ชื่อดังที่ใช้กัน
 6. แนะนำระบบ CMS แต่ละเจ้า
 7. รู้จักการใช้งาน Server เบื้องต้นโดย DirectAdmin Control Panel
 8. รู้จักการ Upload File ขึ้น Server จริงผ่านโปรแกรม FileZilla
 9. เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบ E-Commerce บน Server จริง
 10. การตั้งค่าระบบเบื้องต้นหลังจากการติดตั้ง
 11. ตั้งค่าหมวดสินค้า และ สินค้า
 12. ตั้งค่าส่วนเสริม
 13. การตั้งค่าเกี่ยวกับงานขาย
 14. การเข้าดูรายงาน
 15. การสร้าง Sitemap อัตโนมัติผ่านระบบ E-Commerce
 16. วิธีการยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ผ่าน Google Webmaster Tools
 17. การเพิ่ม Sitemap ใน Google Webmaster Tools

 

31/01/2020 14:10:21