Mobile Web Application

Mobile Web Application

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Mobile Web Application เพื่อให้สามารถใช้งานได้บน Mobile ทุกๆค่าย ในหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Wrokshop เป็นหลักดังนั้นจึงเหมะสำหรับ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5 และ CSS3 เป็นอย่างดีหรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร HTML5 and CSS3 มาแล้ว

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการสร้าง web Application บน Mobile ทุกเครือข่าย
 • ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการสร้าง Web Application
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา HTML5 and CSS3 มาบ้าง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์พอสมควร
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

 

Module 1 Responsive Web

 • Introduction
 • Media Queries

Module 2 Viewport

 • Using Viewport metadata
 • Define Viewport size
 • Setting the Viewport in JavaScript

Module 3 CSS Special Effect

 • Transition
 • Transformation
 • Animation

Module 4 Mobile Form

 • Optimize forms for mobile
 • Submission form

Module 5 Mobile Events and Transitions

 • Touch
 • Oriented
 • Scroll

Module 6 Phonegap API

 • Device
 • Accelerometer
 • Camera
 • Geolocation
 • Notification
 • Storage

Module 7 Phonegap Build

 • PhoneGap Build
 • Packaging a PhoneGap Apponners
 • Uploading an App to PhoneGap Build
 • Signing Apps
 • Configuration
 • Debugging
 • PhoneGap Build API

Module 8 Workshop

 • Workshop
 • Wrap-up

04/02/2020 10:16:53