PHP Ajax with jQuery

PHP Ajax with jQuery

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียน PHP และ jQuery มาได้ซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมตัว Introduction to PHP และ Introduction to jQuery  มาแล้ว และต้องการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Ajax เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในหลักสูตรนี้จะเจาะลึกในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างระบบเล็กขึ้นมาใช้งานได้ 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถใช้ภาษา JavaScript ด้วย Framework jQuery ได้
 • สามารถพัฒนาเว็บ Application แบบ Dynamic ด้วย JavaScript ได้
 • สามารถออกแบบเว็บและสร้างเว็บ Application พื้นฐานด้วยภาษา PHP ด้วยเทคนิค Ajax ได้
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP และ JavaScript  พื้นฐาน
 • IT Managers
 • Developers
 • มีความเข้าใจการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript แต่ถ้าไม่มีก็จะมีคำแนะนำพื้นฐานให้
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript มาบ้างเล็กน้อย ถ้าไม่มีก็จะมีคำแนะนำพื้นฐานให้

 

 • 24 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1 Introduction to Ajax

 • ทำความเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax
 • การทำงานของ XMLHttpRequest
 • Ajax Patterns

Module 2 Ajax Framework

 • Ajax Framework ผั่ง Server
 • XAJAX
 • Ajax Framework ผั่ง Client
 • Prototype
 • jQuery

Module 3 JSON and XML

 • โครงสร้างของ XML
 • XML และ XSLT
 • โครงสร้างของ JSON
 • JSON vs XML

Module 4 jQuery Ajax

 • การใช้งาน Load ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน GET ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน POST ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน Ajax ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน Ajax Event Handler

การกำหนดและสร้างฟังก์ชั่น

 • ประโยชน์ของฟังก์ชั่น
 • ฟังก์ชั่นที่มาพร้อมกับ PHP

WORKSHOP: สร้างโปรแกรม

Module 5 Ajax forms

 • การใช้ form serialize function
 • การใช้งาน Ajax Form plug-in
 • การรับข้อมูลกลับมาจาก Server แล้วนำมาแสดงบน Form
 • การสร้างและใช้งาน Autocomplete

Module 6 Debugging tools

 • Fire Bug
 • Fiddler
 • TcpTrace

Module 7 Creating Ajax login form

 • การประยุกต์ใช้งานโดยสร้าง Login form อย่างง่ายๆ

Module 8 Disable undo and refresh

 • การป้องกันไม่ให้ใช้ Navigation control
 • การใช้ object history ใน JavaScript
 • การจัดการกับ Undo

Database Design Basic

 • ออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูลจากโครงงานจริง
 • การกำหนดสิทธิ์ในฐานข้อมูล MySQL

WORKSHOP: สร้างฐานข้อมูลใน MySQL โดย PHPMyadmin

Module 9 State management

 • การจัดการสถานะของ Client
 • Cache ข้อมูลจาก Server
 • การเก็บและเรียกคืนสถานะของผู้ใช้งานโดยใช้ JSON

Module 10 Cross-domain Ajax

 • การใช้งาน Ajax ข้าม domain
 • รู้จักกับ jsonp
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

Module 11 Ajax workshop

 • สร้างระบบ e-commerce อย่างง่ายๆ โดยเป็น Ajax
31/01/2020 14:08:37