PHP Ajax with jQuery

PHP Ajax with jQuery

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียน PHP และ jQuery มาได้ซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมตัว Introduction to PHP และ Introduction to jQuery  มาแล้ว และต้องการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Ajax เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในหลักสูตรนี้จะเจาะลึกในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างระบบเล็กขึ้นมาใช้งานได้ 

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • สามารถใช้ภาษา JavaScript ด้วย Framework jQuery ได้
 • สามารถพัฒนาเว็บ Application แบบ Dynamic ด้วย JavaScript ได้
 • สามารถออกแบบเว็บและสร้างเว็บ Application พื้นฐานด้วยภาษา PHP ด้วยเทคนิค Ajax ได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP และ JavaScript  พื้นฐาน
 • IT Managers
 • Developers

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความเข้าใจการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript แต่ถ้าไม่มีก็จะมีคำแนะนำพื้นฐานให้
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript มาบ้างเล็กน้อย ถ้าไม่มีก็จะมีคำแนะนำพื้นฐานให้

 

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 24 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

Module 1 Introduction to Ajax

 • ทำความเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax
 • การทำงานของ XMLHttpRequest
 • Ajax Patterns

Module 2 Ajax Framework

 • Ajax Framework ผั่ง Server
 • XAJAX
 • Ajax Framework ผั่ง Client
 • Prototype
 • jQuery

Module 3 JSON and XML

 • โครงสร้างของ XML
 • XML และ XSLT
 • โครงสร้างของ JSON
 • JSON vs XML

Module 4 jQuery Ajax

 • การใช้งาน Load ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน GET ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน POST ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน Ajax ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน Ajax Event Handler

การกำหนดและสร้างฟังก์ชั่น

 • ประโยชน์ของฟังก์ชั่น
 • ฟังก์ชั่นที่มาพร้อมกับ PHP

WORKSHOP: สร้างโปรแกรม

Module 5 Ajax forms

 • การใช้ form serialize function
 • การใช้งาน Ajax Form plug-in
 • การรับข้อมูลกลับมาจาก Server แล้วนำมาแสดงบน Form
 • การสร้างและใช้งาน Autocomplete

Module 6 Debugging tools

 • Fire Bug
 • Fiddler
 • TcpTrace

Module 7 Creating Ajax login form

 • การประยุกต์ใช้งานโดยสร้าง Login form อย่างง่ายๆ

Module 8 Disable undo and refresh

 • การป้องกันไม่ให้ใช้ Navigation control
 • การใช้ object history ใน JavaScript
 • การจัดการกับ Undo

Database Design Basic

 • ออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูลจากโครงงานจริง
 • การกำหนดสิทธิ์ในฐานข้อมูล MySQL

WORKSHOP: สร้างฐานข้อมูลใน MySQL โดย PHPMyadmin

Module 9 State management

 • การจัดการสถานะของ Client
 • Cache ข้อมูลจาก Server
 • การเก็บและเรียกคืนสถานะของผู้ใช้งานโดยใช้ JSON

Module 10 Cross-domain Ajax

 • การใช้งาน Ajax ข้าม domain
 • รู้จักกับ jsonp
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

Module 11 Ajax workshop

 • สร้างระบบ e-commerce อย่างง่ายๆ โดยเป็น Ajax

คำค้นหา:

หลักสูตรอบรม PHP Ajax หลักสูตรการอบรม PHP Ajax หลักสูตร อบรม PHP Ajax อบรมหลักสูตร PHP Ajax การเขียน php เริ่มต้นเขียน php วิธีเขียน php เขียนโปรแกรมด้วย php เริ่มเขียน php เขียนเว็บด้วย php การเขียนเว็บด้วย php ทำเว็บด้วย php สร้าง เว็บไซต์ ด้วย php Ajax อบรมสร้างเว็บไซต์ PHP Ajax การ สร้าง เว็บไซต์ php เรียนสร้างเว็บไซต์ คอร์สอบรม PHP Ajax ออกแบบโปรแกรม PHP Ajax อบรม PHP Ajax เว็บไซต์ php เขียน web PHP Ajax การพัฒนาเว็บ PHP Ajax เรียน PHP Ajax ที่ไหนดี สอน PHP Ajax ราคาถูก เรียนการใช้งาน PHP Ajax เรียน PHP Ajax ฝึกเขียน PHP Ajax ประยุกต์ใช้ PHP Ajax เขียนเว็บด้วย PHP Ajax สอน PHP Ajax ฝึกเขียนเว็บบน PHP Ajax สอนการใช้งาน PHP Ajax เรียนเขียน PHP Ajax เขียน PHP Ajax ประยุกต์ใช้ PHP AjaxSocial

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53