Postgres SQL for Developer (การจัดการฐานข้อมูลด้วย Postgres SQL)

Postgres SQL for Developer (การจัดการฐานข้อมูลด้วย Postgres SQL)

Postgres เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลประเภท object-relational database management system (ORDBMS) ใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows และ Mac OS X การทำงานของ Postgres เป็น Procedural language ทำงานกับ source code ที่เป็นบล็อค สามารถสร้างฟังก์ชันการทำงานด้วยตนเองในลักษณะ เช่น subroutine trigger aggregates และ window functions Procedural language ที่มาพร้อมการติดตั้ง Postgres มีดังนี้ PL/pgSQL, PL/Tcl, PL/Perl และ PL/Python

หลักสูตรนี้กล่าวถึงวิธีการติดตั้งการจัดการและการปรับแต่งฐานข้อมูล Postgresผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการใช้งานพื้นฐานที่สำคัญ การจัดการกับผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคน การปรับแต่งฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (performance tuning) และความปลอดภัย การสำรองข้อมูลทั้งแบบmanual และแบบอัตโนมัติ และการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูล จัดการสิทธิผู้ใช้งานในแต่ละระดับ ดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย:

 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการฐานข้อมูลและจัดการกับสิทธิผู้ใช้หรือปรับแต่งฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับแอพพลิเคชันที่ทำการเชื่อมต่อ

ความรู้พื้นฐาน:

 • ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
 • ผู้เข้าอบรมควรจะมีพื้นฐานการใช้งาน  Linux มาบ้างเล็กน้อย

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 24 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 10,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 9,810 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

 

 • Compile and Installation
 • Postgres Database Storage Creation
 • Setup & Configuration
 • Postgres Process Control
 • การใช้งาน Postgresql Client (pgsql, phppgadmin, pgadmin) เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
 • User & Role Management
 • Routine Maintenance
 • Backup & Restore

คำค้นหา:

หลักสูตรฝึกอบรม Postgres หลักสูตรอบรม Postgres อบรมหลักสูตร Postgres หลักสูตรการอบรม Postgres อบรม Postgres คอร์สอบรม Postgres อบรม Postgres sql ฐานข้อมูล Postgres sql คอร์สฝึกอบรม Postgres อบรม it Postgres Postgres SQL ฐานข้อมูล Postgres SQL เรียนรู้ Postgres SQL สำหรับผู้เริ่มต้น

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53