SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ

SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ

การทำ SEO ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกออนไลน์ และสำหรับ หลักสูตร SEO  นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ นักการตลาด สำหรับสิ่งที่จะได้รับในการเรียนรู้หลักสูตรการปรับแต่งเว็บไซต์คือ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับในหน้าแรกของผลการค้นหาในเว็บ Search Engine, ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือที่นัก SEO ใช้ในการทำงาน รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่เหล่าบรรดานัก SEO ใช้งานกัน

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • การ สอน SEO หลักสูตรนี้ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการทำ การตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน
 • เพื่อให้มีทักษะในการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน หรือ ทำ SEO
 • หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้การ ทำ SEO ผู้เรียนจะได้มีเจตคติที่ดีต่อการทำ การตลาดออนไลน์ มากขึ้น
 • การ สอน SEO หลักสูตรนี้ เพื่อให้ ผู้ที่ได้เรียนรู้ การ ทำ SEO จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ ทำ SEO มาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ เป็นการกระตุ้นหรือ
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย หรือ การประชาสัมพันธ์ เพื่อ โปรโมท เว็บไซต์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น
 • ในการ สอน SEO จะเน้นให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ ทำ SEO ไปประกอบอาชีพได้

 

 • นักเรียน-นักศึกษาที่ทำโปรเจ็กต์จบการศึกษา
 • ผู้ดูแลระบบด้านไอทีขององค์กรต่างๆ 

 

 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการตลาด
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ การตลาดออนไลน์ และ การทำการตลาดด้วยSEO
 2. การวางแผนการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 3. ความรู้เกี่ยวกับ คำสำคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการ ทำ SEO
 4. ปัจจัยสำคัญในการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 5. การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 6. การปรับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 7. การปรับลิ้งค์ (Link) ภายในเว็บไซต์ที่ ทำ SEO
 8. การฝากลิงค์ (Link) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO)
 9. การติดตามผลการทำ การตลาดออนไลน์ ด้วย เสิร์ชเอ็นจิน : Search Engine Optimation (SEO) ด้วยเครื่องมือต่างๆ
 10. การจัดการทางอาชีพ

 

31/01/2020 15:55:25