• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

Web Application with Yii Framework

Web Application with Yii Framework

เรียนรู้การใช้งาน Yii ซึ่งเป็น PHP Framework ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับใช้กับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพในการสร้างอย่าง Web Application ที่เป็นระบบ รวมถึงจะทำให้การพัฒนา Web Application มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับการพัฒนา Web Application ที่มีขนาดใหญ่หรือสามารถรองรับการขยายในอนาคตได้

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจหลักการทำงานของ Yii Framework
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจขั้นตอนของ Yii Framework ใน PHP
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์เทคนิคต่างๆ ได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ผู้ที่เคยผ่านงานในการสร้างเว็บไซต์ด้วย CSS และ PHP มาพอสมควร
 • Web Designer
 • Web Developer
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ตัวเองในด้านการออกแบบ

 

 • สามารถใช้ Internet ได้
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ CSS
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา PHP Web Application
 • ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented Programming
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,210 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • ทำความรู้จักกับ PHP Framework
 • ข้อดีและข้อเสียของการใช้งาน Framework ในการพัฒนา
 • สิบอันดับของ PHP Framework
 • ทำไมต้องเลือก Yii
 • การจัดการ Web Server และการติดตั้ง Yii Framework
 • การเตรียม Eclipse สำหรับการพัฒนา Application ด้วย Yii Framework
 • ความรู้ก่อนการใช้งาน Yii
 • ทำความรู้จัก Model-View-Controller
 • การสร้าง Application เริ่มต้นโดยใช้ Command Line  (CLI)
 • การสร้าง และใช้งานฐานข้อมูลใน Yii
 • การสร้างโค้ดดัวยเครื่องมือผ่านทางหน้าเว็บ (Web Tool)
 • การจัดการ URL
 • การสร้างโค้ดส่วนของ Model
 • การสร้างโค้ดส่วนของการทำงานกับข้อมูล (CRUD)
 • การทำ User Authentication และการจัดการผู้ใช้
 • การแสดงผลและการแปลภาษา
 • การใช้งาน Form แบบเจาะลึก
 • การใช้งาน Extensions ใน Yii เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Application
 • การใช้งาน Twitter Bootstrap ร่วมกับ Yii Framework
 • การใช้งาน jQuery JavaScript Library ใน Yii Framework
31/01/2020 11:39:56