รูปแบบและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

รูปแบบและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

หมวดหมู่: บทความทั่วไปพัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรม

ลักษณะของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
ในการเขียนโปรแกรมหรือการประมวลผลบนเว็บ มี 2 ประเภท ดังนี้

  • การเขียนแบบ  Server-Side Programming 
  • การเขียนแบบ Client-Side Programming

1. Server Side Programming 
     Server-Side Programming คือลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่จะเกิดการประมวลผลที่เครื่องให้บริการ 
(Server) เช่น การเขียนโปรแกรมด้วย PHP, Perl, ASP, JSP ดังตัวอย่างนี้

2. Client Side Programming 
     Client-Side Programming คือ ลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่จะเกิดการประมวลผลที่เครื่องรับบริการ 
(Client) เช่น การเขียนโปรแกรมด้วย Java Script, VB Script ดังตัวอย่างนี้

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 3,384 ครั้ง

คำค้นหา : รูปแบบการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมบนเว็บ