รู้จักขั้นตอนการใช้ Transaction Command และ ACID

รู้จักขั้นตอนการใช้ Transaction Command และ ACID

Transaction
    
คือ กลุ่มของขั้นตอนการทำงานใดๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนเดียวหรือหลายๆ ขั้นตอนก็ได้ โดยที่งานเหล่านั้น จะต้องทำให้เสร็จทุกขั้นตอนจึงจะถือว่า Transaction นั้นสมบูรณ์ แต่ถาขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งทำงานไม่สำเร็จ Transaction นั้นก็จะไม่สำเร็จด้วย ตัวอย่าง Transaction ระบบงานธนาคาร คือ Transaction การโอนเงิน โดยถือว่าเป็น 1 Transaction ถึงแม้ว่ากระบวนการโอนเงินจะประกอบไปด้วยหลายกระบวนการภายนใน เช่น การถอนเงินจากบัญชีหนึ่ง และ การฝากเงินไปอีกบัญชีหนึ่ง ในส่วนนี้เราจะรู้ถึงการใช้งาน Transaction และคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการ Transaction  คือ COMMIT กับ ROLLBACK และการทำ Partial Rollback ด้วยคำสั่ง SAVEPOINT

ACID
     การจัดการงานแบบ Transaction ตั้งแต่เวอร์ชั่น MYSQL 5.0 ขึ้นไป เป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า ACID ซึ่งเป็นเหมือนการรับประกันกระบวนการการจัดการ Database Transction ให้มีความสำคัญน่าเชื่อถือ ACID ย่อมาจากคำว่า " Atomic Consistent Isolated และ Durable ดังความหมายต่อไปนี้

  • Atomicity คือ ความสามารถในการรับประกันความถูกต้องของฐานข้อมูล ไม่ว่างานทั้งหมดของ Transaction จะถูกดำเนินการหรือไม่ก็ตาม ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของ Transaction ไม่สำเร็จ Transaction ทั้งหมดก็จะไม่สำเร็จด้วย
  • Consistency คือ ความสอดคล้องของฐานข้อมูล ก่อนและหลังการดำเนินการกับ Transaction ฐานข้อมูลยังคงสภาพถูกต้องอยู่ (ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม)
  • Isolation คือ การแบ่งแยก โดย Transaction หนึ่งจะไม่มีผลต่อ Transaction อื่น
  • Durability คือ ความทนทาน โดยถ้ามีการดำเนินการกับ Transaction หนึ่งจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการบันทึกอย่างถาวรตามการดำเนินนั้นลงในฐานข้อมูล

 

 

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 4,113 ครั้ง

คำค้นหา : Transaction คือ Transaction ย่อมาจากคำว่าACID คือ รู้จัก Atomicity Consistency คือIsolation คือ Durability คือ รู้จักขั้นตอนการใช้ Transaction Command การใช้งาน Transaction