รู้จักและใช้งาน Cookie

รู้จักและใช้งาน Cookie

       Cookie เป็นวิธีการที่เราฝั่งข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ในเครื่องของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่ฝังก็คือข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน ผลัดกันอ่านผลัดกันเขียนข้อมูลนี้

       สำหรับ Cookie แต่ละตัวจะมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

  • CookieName คือ ขื่อ Cookie
  • Value คือ ค่าของข้อมูลที่ Cookie เก็บ
  • ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น เวลาหมดอายุ , ข้อมูลเกี่ยวกับ Host และ Path

สำหรับหลักการทำงานของ Cookie มีรายละเอียด ดังนี้

1. เมื่อผู้ใช้งาน เปิดหน้าเว็บไซต์ เว็บบราเซอร์จะร้องขอไฟล์เก็บข้อมูลเว็บเพจไปที่ Server
2. Server จะส่งหน้าเว็บเพจกลับมาพร้อมกับส่งตัวแปร Cookie สำหรับเก็บข้อมูลเข้ามาเก็บที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
3. เมื่อผู้ใช้งานมีการใช้งานเว็บเพจ เช่น กรอกข้อมูลผ่านฟอร์มก็จะมีการนำข้อมูลมาเก็บไว้ใน Cookie
4. เมื่อ Server ต้องการข้อมูลจากผู้ใช้ Server ก็จะไปะอามาจาก Cookie ที่อยู่ในเครื่องของผู้ใช้นำไปใช้งาน
 

สำหรับการใช้ Cookie เราจะคุ้นเคยและสัมผัสโดยไม่รู้ตัว เช่น การที่เราไปใช้เว็บไซต์ที่เราเคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ และทุกครั้งที่เขาเข้าไปในเว็บตัวนั้น มันจะจดจำเราไว้ว่าเราเคยเป็นสมาชิก แต่ก็อาจจะมีข้อความเป็นแบบทักทาย หรือปรับการแสดงผลบางอย่างให้เหมาะสมกับเรา 

 

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 2,828 ครั้ง

คำค้นหา : Cookie การทำงานของ Cookie รู้จัก Cookie ส่วนประกอบของ Cookie หลักทำงานของ Cookie คุกกี้ ความหมายของ Cookie ประเภทของ Cookie การทำงานของ Cookie การฝังข้อมูล Cookie Cookie คือ ฟังก์ชัน Cookie