สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

หลักการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อติดต่อฐานข้อมูลต่างๆ สามารถสรุปวิธีการเขียนได้ประมาณ 3 ทาง ดังนี้

วิธีที่ 1 Native Connectivity
     
คือ ลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่โปรแกรมภาษาได้จัดเตรียมไลบรารีสำหรับติดต่อฐานข้อมูลไว้ให้ ดังนี้ ในการเขียนโปรแกรมสามารถที่จะเรียกใช้คำสั่งสำหรับการจัดฐานข้อมูลได้เลย เช่น PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL จะใช้ไลบรารี MySQL หรือ PHP ติดต่อฐานข้อมูล Oracle จะใช้ไลบรารี oci เป็นต้น สรุป คือ วิธีการติดต่อฐานข้อมูลวิธีนี้โปรแกรมภาษาจะมีฟังก์ชันสำหรับการติดต่อฐานข้อมูลโดยเฉพาะ การติดต่อฐานข้อมูลแบบโดยตรง ไม่มีการผ่านตัวกลางอะไร

วิธีที่ 2 Data Soures (ODBC-Open Database Connectivity) คือ
      ลักษณะการเขียนโปรแกรมที่โปแกรมภาษานั้นไม่ได้จัดเตรียมไลบรารีสำหรับการติดต่อฐานข้อมูลไว้ให้ ดังนััน (ODBC-Open Database Connectivity) เช่น สร้าง ODBC สำหรับการเชื่อมต่อโปรแกรมภาษา PHP กับฐานข้อมูล Access เป็นต้น ดังนั้น ก่อนที่จะทำการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลจะต้องทำการเชื่อต่อ ODBC ก่อน ซึ่งเรียกว่า Data Source 

วิธีที่ 3 PHP Data Objects (PDO)
     คือ ส่วนติดต่อของโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface - API) กับฐานข้อมูล โดยได้จัดเตรียมกลุ่มของคลาส (Class) และเมธอด (Method) สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล ลักษณะการทำงานของ PDO จะรวมข้อดีของ Native Connectivity และ Data Source (ODBC) ดังนั้น ข้อดีของ PDO คือ สามารถเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดของโปรแกรม (เปลี่ยนเฉพาะคำสั่งที่เป็นการเลือกฐานข้อมูลเท่านั้น) และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกระทำโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางด้วย
     ก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้งาน PDO ได้จะต้องทำกาารปรับแต่งค่าของ PHP Engine เสียก่อน โดยเข้าไปที่โค้ดโปรแกรม php.in ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน C:/windows/ หาบรรทัดที่เขียนว่า ;extension=php_pdo.dll ให้ทำการลบเครื่องหมาย ว ด้านหน้าออก (ในกรณีนี้เป็นการเปิดใช้งาน PDO กับฐานข้อมูล MySQL ถ้าต้องการใช้งานฐานข้อมูลอื่นก็เลือกเปิดใช้งานได้) ในกรณีที่ไม่มีคำสั่ง extension=php_pdo.dll ก็ให้พิมพ์ลงไปในไฟล์ php.ini ก็ได้ และให้ทำการบันทึกไฟล์ php.ini นี้ หลังจากนั้น ต้องทำการ Stopl Apache และ Start Apache ตามลำดับก็พร้อมที่จะใช้งาน PDO extension แล้ว

 

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 2,953 ครั้ง

คำค้นหา : ฐานข้อมูล สรุปการเขียนฐานข้อมูล สรุปภาพรวมเขียน PHP แนวทางการเขียน PHP PHP กับฐานข้อมูล ลักษณะการเขียนฐานข้อมูล การแบ่งการเขียนติดต่อฐานข้อมูล การเขียนฐานข้อมูลแบบNative Connectivity การเขียนฐานข้อมูลแบบData Soures การเขียนฐานข้อมูลแบบPHP Data Objects