องค์ประกอบของโดเมนเนม (Domain Name System)

องค์ประกอบของโดเมนเนม (Domain Name System)

หมวดหมู่: บทความทั่วไป

โดเมนเนม คือ Address หรือชื่อที่อยู่สำหรับระบุตัวตนบนอินเตอร์เน็ต (Internet) ชื่อโดเมน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา โดยแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน เช่น ประเทศไทย รับผิดชอบโดย "ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย (THNIC : Thailand Network Information Center")

โดเมนเนม

ส่วนประกอบของชื่อโดเมน (Domain name part)

ส่วนประกอบของโดเมนเนม

โดเมนเนมจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1 Sub Domain Name 

คือ “คำ” ที่อยู่ก่อนชื่อโดเมน และเป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดว่าจะให้ URL นี้เชื่อมโยงไปยังส่วนไหนของเว็บไซต์ โดยปกติมักใช้เป็น www ซึ่งเป็นของฟรี 

ส่วนที่ 2 Second-Level Domain Name (SLD)

ในส่วนนี้มักจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ แต่ห้ามซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว เพราะจะทำให้สับสนว่าจะไปที่เว็บไซต์ไหนกันแน่ การตั้งชื่อตรงนี้จะมีความสำคัญมากกับการที่จะทำให้เว็บดังได้ เพราะคงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่า “ชื่อ” เป็นสิ่งแรกที่คนในโลกของอินเตอร์เน็ตจะรู้จักกันได้ การตั้งชื่อในส่วนนี้จึงควรให้เป็นชื่อที่จำง่าย สั้น และกระชับ สะกดง่าย ที่ความหมายและเข้าใจได้ชัดเจน

ส่วนที่ 3 Top-Level Domain (TLD)

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือ โดเมน 2 ระดับ  และโดเมน 3 ระดับ

โดเมน 2 ระดับ  มีลักษณะดังนี้  hotmail.com , thai.net เป็นต้น  โดยโดเมนแบบนี้จะประกอบด้วยชื่อโดเมน และตัวย่อที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายจุด  คือคำย่อของประเภทองค์กร
ประเภทองค์กร

Com  -  กลุ่มองค์กรการค้า
Edu   -  กลุ่มการศึกษา
Gov   - กลุ่มองค์กรรัฐบาล
Mit    -  กลุ่มองค์กรการทหาร
Net    -  กลุ่มการบริการเครือข่าย
Org    -  กลุ่มองค์กรอื่นๆ

โดเมน 3 ระดับ มีลักษณะดังนี้  dora.co.th , onec.go.th , kois.go.kr เป็นต้น  โดเมนเนมในลักษณะนี้จะประกอบด้วย  ชื่อโดเมน , ตัวย่อที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายจุดใช้ระบุประเภทขององค์กรแต่มีรูปแบบแตกต่างจากคำย่อที่ใช้โดเมนเนม 2 ระดับ และตัวย่อที่ระบุประเทศที่ก่อตั้งขององค์กรนั้นๆ  ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าในอเมริกานั้นจะใช้ตัวย่อของประเภทองค์กรเป็นตัวอักษร 3 ตัว microsolf.com  ในกรณีที่ประเทศอื่นๆเช่นบ้านเราจะมีเพียงแค่ 2 ตัว เช่น moe.go.th
ประเภทขององค์กร

.go          หน่วยงานรัฐบาล
 .ac           สถาบันการศึกษา
 .co           องค์กรธุรกิจ
 .or           องค์กรอื่นๆ

ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง (IT Genius Engineering) ให้บริการด้านไอทีครบวงจร ทั้งงานด้านการอบรม (Training) สัมมนา รับงานเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น งานออกแบบกราฟิก และงานด้าน E-Marketing ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทั้ง SEO , PPC , และ Social media marketting

ติดต่อเราเพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์ ขอราคา หรือปรึกษาเรื่องไอที ได้เลยค่ะ

Line : @itgenius (มี @ ด้านหน้า) หรือ https://lin.ee/xoFlBFe
Facebook : https://www.facebook.com/itgeniusonline
Tel : 02-570-8449 มือถือ 088-807-9770 และ 092-841-7931
Email : contact@itgenius.co.th
user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 24,253 ครั้ง

คำค้นหา : โดเมนเนมคืออะไรส่วนประกอบของโดเมนเนมTHNICSub Domain NameSecond Level Domain NameTop Level DomainSLDTLDcomnetgovorggocoth