คำค้นหา: "gov" (4 รายการ)

เศรษฐา แถลง ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

เศรษฐา แถลง ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

หมวดหมู่: บทความทั่วไป
‘เศรษฐา’ แถลง ‘ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท’ แจกเงินคนไทย 50 ล้านคน นายกฯ ‘เศรษฐา’ ตัดจบ ‘ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท’ ให้ 50 ล้านคน กำหนดเงื่อนไข เง...
จับตาเทรนด์นวัตกรรมสำคัญแห่งอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า

จับตาเทรนด์นวัตกรรมสำคัญแห่งอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า

หมวดหมู่: บทความทั่วไปข่าวไอที
จับตาเทรนด์นวัตกรรมสำคัญแห่งอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งในปี ค.ศ....
user
โดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส
กระทรวงไอซีที ประกาศความพร้อมเปลี่ยนผ่านเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงไอซีที ประกาศความพร้อมเปลี่ยนผ่านเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หมวดหมู่: บทความทั่วไปข่าวไอที
      นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า จากนโยบายการสร้างประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที...
องค์ประกอบของโดเมนเนม (Domain Name System)

องค์ประกอบของโดเมนเนม (Domain Name System)

หมวดหมู่: บทความทั่วไป
โดเมนเนม คือ Address หรือชื่อที่อยู่สำหรับระบุตัวตนบนอินเตอร์เน็ต (Internet) ชื่อโดเมน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา โดยแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน เช่น ประเทศไทย รับผิดชอบโดย "ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย (THNIC : Thailand...