เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

การเริ่มเขียน PHP ขั้นแรกนั้น ไม่อยากเลย เรามาดูวิธีการเขียนสคริปไปพร้อมกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการเขียน แบบเป็นการทักทายกันง่ายๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ให้เราเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาที่หัวข้อ Create New แล้วคลิกเลือ PHP ดังรูป

2. Dreamweaver จะเปิด Editor ขึ้นมา จะสังเกตว่าได้เขียนสคริปต์บางส่วนไว้แล้ว ดังรูป

3. แต่เนืองจากตอนนี้ Editor ของ Dreamweaver ยังไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ เราจึงต้องปรับแต่งค่าโดย คลิกเมณู Edit > Preferences.... ดังรูป

4. ปรับแต่งตัวเลือกที่รายการ Fonts และ New Document 

5. กดปุ่ม OK ดังรูป

6. พิมพ์สคริปต์ในภาษา PHP ดังนี้7. บันทึกไฟล์โดยคลิกเมณู file > Save As.... ดังรูป


8. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ที่โฟล์เดอร์ใดก็ได้ ที่เราได้โหลด Appserv มาติดตั้งไว้แล้ว
9. ที่ช่อง File name ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า อะไรก็ได้ แล้วแต่เราแต่ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ
10. ที่ช่อง Save as type: คลิกเลือก PHP Files (เมื่อเลือกเสร็จแล้ว จะมีนามสกุล .php ต่อท้ายให้อัติโนมัติ) ดังรูป


11. คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์งานที่เราสร้าง ไฟล์ PHP ก็จะเสร็จสมบูรณ์
 

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 3,162 ครั้ง

คำค้นหา : PHPการเขียน PHPโปรแกรม PHPDreamweaverการใช้งาน Dreamweaverโปรแกรม Dreamweaverเขียน PHP ด้วย Dreamweaverการใช้งานโปรแกรม Dreamweaverการตั้งค่า PHP ใน Dreamweaverรูปแบบการเขียน PHPตัวอย่างการเขียน PHPแนวทางการเขียน phpการตั้งค่าภาษาไทยใน Dreamweaverแบบการเขียน PHPลักษณะหน้าต่าง PHP PHP เบื้องต้นการตั้งค่า Dreamweaver เบื้องต้นแนวทางการใช้งาน Dreamweaver