• slider-image
  • slider-image
  • slider-image

ไมโครซอฟท์พัฒนา AI แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษได้เทียบเท่ามนุษย์

ไมโครซอฟท์พัฒนา AI แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษได้เทียบเท่ามนุษย์

ไมโครซอฟท์พัฒนา AI แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษได้เทียบเท่ามนุษย์

หมวดหมู่: บทความทั่วไปข่าวไอที

ไมโครซอฟท์พัฒนา AI แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษได้เทียบเท่ามนุษย์
ไมโครซอฟท์ประกาศพัฒนา AI แปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษได้สำเร็จ แปลได้ดีเทียบเท่าใช้คนแปล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ไมโครซอฟท์ประกาศความสำเร็จในการพัฒนา AI แปลภาษา ซึ่งปัจจุบันนั้นไมโครซอฟท์สามารถพัฒนาให้ AI แปลเนื้อหาข่าวจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับการใช้คนแปลจริง ๆ แล้ว โดยใช้วิธีทดสอบแปลเนื้อหาข่าวจริง ๆ จำนวน 2,000 ประโยค แล้วนำมาเปรียบเทียบการแปลกับนักแปลอีก 2 คน ซึ่งผลออกมาพบว่า AI สามารถแปลได้ดีในระดับเดียวกันเลย

ทั้งนี้ AI ที่ไมโครซอฟท์พัฒนาขึ้นมานั้น มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการแปลของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่การแปลประโยคจากภาษาอังกฤษกลับไปเป็นภาษาจีนเพื่อตรวจความถูกต้อง การแปลประโยคเดิมซ้ำ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพกในการแปลให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งการแปลทั้งจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายเพื่อตรวจว่าแปลออกมาเหมือนกันหรือไม่

อย่างไรก็ตามการแปลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว เนื่องจากสามารถแปลออกมาได้หลายรูปแบบ โดยที่ไม่มีแบบไหนผิด เช่นเดียวกับที่ให้คนละคนแปลประโยคเดียวแล้วย่อมออกมาไม่เหมือนกัน แต่มีความหมายโดยรวมเหมือนกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายในการพัฒนา AI ให้แปลออกมาได้ดีที่สุด โดยทางไมโครซอฟท์มีความตั้งใจจะนำ AI นี้ไปใช้กับบริการต่าง ๆ ของตัวเองในอนาคต

ที่มา:

user
โดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส
เข้าชม 562 ครั้ง

คำค้นหา : ไมโครซอฟท์พัฒนา AI แปลภาษาจีนภาษาอังกฤษคนแปลทดสอบแปลเนื้อหาแปลประโยคภาษาจีนAI แปลภาษาทดสอบแปลนักแปลเนื้อหาข่าว