ฐานข้อมูล (94)

หลักการพื้นฐานของฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล

หลักการพื้นฐานของฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล
สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อันหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกท่านเป็นอย่างมาก โดยที่ท่านก็อาจจะไม่ทราบว่ากำลังใช้งานมันอยู่ เจ้าสิ่งนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่นักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จะต้องเรียนและฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญ เนื่อง...
รู้จักโปแกรม SQL Server Management Studio

รู้จักโปแกรม SQL Server Management Studio

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลASP.net
SQL Server      ในรุ่นเวอร์ชันก่อน 2005 จะมีโปรแกรม SQL Server Analyzer ทําหน้าที่ใน การเขียนคําสั่งต่างๆ ของ SQL ซึ่งเครื่องมือทีสําคัญมากของโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาโปรแกรม เนืองจากในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูล จําเป็นต้องทดสอ...
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2010 สำหรับ Windows 7 แบบ POP3 Server
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2010 สำหรับ Windows 7 แบบ Exchange Server
หน้าต่างหลักของการใช้ Microsoft Outlook 2010

หน้าต่างหลักของการใช้ Microsoft Outlook 2010

หมวดหมู่: บทความทั่วไปฐานข้อมูลSoftware ReviewHardware ReviewWindows and Office
     การทำงานใน Outlook จะทำงานหลักได้หลายอย่าง เมื่อเราเลือกการทำงานใด ๆ หน้าต่างและส่วนประกอบรอบๆก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะท างานกับ Mail เป็นหลัก แต่ก็มีทำอย่างอื่น   แท็บ file จะเก็บคำสั่งและการทำงานที่เกี่ยวกับระบบและการตั้งค่าบัญชีอีเม...
สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

หลักการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อติดต่อฐานข้อมูลต่างๆ สามารถสรุปวิธีการเขียนได้ประมาณ 3 ทาง ดังนี้ วิธีที่ 1 Native Connectivity      คือ ลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่โปรแกรมภาษาได้จัดเตรียมไลบรารีสำหรับติดต่อฐานข้อมูลไว้ให้ ดัง...
การเข้าสู่โปรแกรม และส่วนประกอบของโปรแกรม

การเข้าสู่โปรแกรม และส่วนประกอบของโปรแกรม

การเข้าสู่โปรแกรม มีขั้นตอนดังนี้ 1. ดับเบิลคลิกไอคอน MySQL-Front ที่ Desktop จะปรากฎหน้าต่างของการ Add Session ที่แท็บ Connection ให้พิมพ์คำว่า localhost ที่ช่อง Server:...
การใช้โปรแกรมและการติดตั้ง MySQL-Front

การใช้โปรแกรมและการติดตั้ง MySQL-Front

การติดตั้งโปรแกรม MySQL-Front  1. ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง MySQL-Front ได้ที่ https://www.mysqlfront.de/ ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 5.3...
การตรวจสอบความเสียหายและการซ่อมแซมตาราง

การตรวจสอบความเสียหายและการซ่อมแซมตาราง

     ในการใช้งานตารางฐานข้อมูลอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ตารางเสียหายได้ เช่น เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในขณะที่กำลังทำการใช้ตารางฐานข้อมูลอยู่ ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงการใช้คำสั่งตรวจสอบความเสียหายของตาราง และคำสั่งทีใช้ในการซ่อมแซมตารางทั้งหมดจำนวน 3 คำสั่ง ดังนี้ คำส...
การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

     ในส่วนนี้จะเป็นการแนะนำให้รู้จักวิธีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล ในกรณีที่ต้องการย้ายฐานข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือบางครั้งอาจเกิดความเสียหายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บฐานข้อมูล ทำให้ต้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลใหม่ ...