ฐานข้อมูล (94)

ความหมายของระบบฐานข้อมูล

ความหมายของระบบฐานข้อมูล

    ฐานข้อมูล หรือ (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวมรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการกำจัดความซ้ำซ้อนข้อมูลออก และเก็บแฟ้มข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ร่วมกัน โดยทั่วๆ ไป องค์กรต่างๆ จะสร้างฐานข้อมูลไว้ เพื่อเก็บข้อมูลต...
การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)ในฐานข้อมูล Access

การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)ในฐานข้อมูล Access

หมวดหมู่: บทความทั่วไปเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
     การสร้างฐานข้อมูลดีนั้น ส่วนมากจะมีมากกว่า 1 ตาราง เพราะในแต่ละงานที่เราต้องการเก็บข้อมูล ก็มักมีส่วนประกอบมากกว่า 1 ส่วน เช่น ข้อมูลโกดังเก็บสินค้ า อาจจะมีข้อมูลส่วนของลูกค้า ส่วนของออเดอร์ ส่วนของสินค้า ซึ่งอาจแยกไปเป็นสินค้าขายส่ง ขายปลีก สินค้าลดราคา เป็นต้น ...
การพิมพิ์ตัวเลขเป็นตัวหนังสือใน Excel

การพิมพิ์ตัวเลขเป็นตัวหนังสือใน Excel

หมวดหมู่: บทความทั่วไปเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
ในใบเสร็จรับเงิน หรือข้อความที่เกี่ยวกับการเงิน มักจะมีการวงเล็บจำนวนเงินเป็นภาษาไทย ตัวอย่างต่อไปนี้ จะใช้ตัวอย่างใบเสร็จมาเพิ่มเติม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการพิมพ์ตัวอักษรจำนวนเงิน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยอดเงิน ก็ให้ตัวเลขเปลียนแปลงตามไปด้วย  หลักการ  ...
การพิมพ์ใบเสร็จแบบเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติในเอกสาร excel

การพิมพ์ใบเสร็จแบบเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติในเอกสาร excel

หมวดหมู่: บทความทั่วไปเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลTip & Technic
     การออกใบเสร็จ มักจะเป็นการพิมพ์ชื่อสินค้าและรายละเอียดของสินค้าซ้ำแล้วซ้ำอีก วิธีที่จะให้คอมพิวเตอร์ช่วยพิมพ์ในส่วนชื่อและรายละเอียด เช่น ราคาขายต่อหน่วย ก็สามารถทำได้ โดยเพียงแต่พิมพ์รหัสสินค้าเข้าไปเท่านั้น โปรแกรม Excel สามารถไปค้นหารายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาแสดงได้ในใ...
หลักการติดตั้งลีนุกซ์

หลักการติดตั้งลีนุกซ์

ติดตั้งลีนุกซ์ได้ อย่างไร      วิธีการติดตั้งลีนุกซ์ทุกค่ายคือการติดตั้งด้วยแผ่น CD หรือ DVD สำหรับการติดตั้งวิธีอื่นก็สามารถทำได้ ลีนุกซ์ตระกูล Red Hat หรือ CentOS มีวิธีการติดตั้งดังนี้  1. CD/DVD เป็นวิธีการที่ง่าย และสะดวกได้รั...
ระบบปฏิบัติการ Linux

ระบบปฏิบัติการ Linux

ระบบปฏิบัติการ Linux คืออะไร       Linux เป็นระบบปฏิบัติการแบบ UNIX –compatible ตัวหนึงที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับซีพีพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ.1991 โดยนักศึกษาชื่อ Linus B.Torrvalds ณ มหาวิทยาลัยเฮงซิงกิ ประเทศฟินแ...
เว็บเซิร์ฟเวอร์คือผู้ให้บริการข้อมูล

เว็บเซิร์ฟเวอร์คือผู้ให้บริการข้อมูล

     คำว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้น ใช้ในความหมายของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงๆ และในอีกความหมายคือ โปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่แปลงสภาพให้เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดา ให้ทำหน้าที่ให้บริการเอกสาร HTML ผ่านเครือข่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตก็ตาม     ดังนั้นเค...
การแบ่งประเภทข้อมูลในภาษา PHP

การแบ่งประเภทข้อมูลในภาษา PHP

การแบ่งประเภทของข้อมูล PHP สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1. ข้อมูลชนิดกลุ่มอักขระ (String)      String คือ ข้อมูลที่นำเอาตัวอักษร, ตัวเลข, และเครื่องหมายต่างๆ มาประกอบกันเป็นข้อความ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้กันบ่อยมาก โดยเฉพาะการสร้างเว็บเพจและเขียนโปรแกรม...
รู้จักชนิดของข้อมูลในภาษา PHP

รู้จักชนิดของข้อมูลในภาษา PHP

ข้อมูล (Data)        ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรม เราเขียนสคริปต์ภาษา PHP ก็เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในระหว่างการประมวลผลจะใช้สิ่งที่เรียกว่า ตัวแปร มาทำหน้าที่เก็บค่าของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเราจะตั้งชือให้กับ...
3 วิธีการลบข้อมูลให้หายวับไปจากไดรฟ์

3 วิธีการลบข้อมูลให้หายวับไปจากไดรฟ์

3 วิธีลบข้อมูลให้หายวับไปจากไดรฟ์แบบเวอร์ๆ เรื่องของการลบข้อมูลจากไดรฟ์นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งใน ปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะมีเพียงข้อมูลในองค์กร ที่ต้องมีการป้องกันและรักษาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ข้อมูลส่วนตัวของผู้คนทั่วไป ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้...