เขียนแบบ (14)

วิวัฒนาการการเขียนแบบ

วิวัฒนาการการเขียนแบบ

หมวดหมู่: บทความทั่วไปเขียนแบบ
     มนุษย์เริ่มรู้จักการเขียนแบบตั้งแต่สมัยโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากการสำรวจของนักโบราณคดี ได้ทำการสำรวจดินแดนอียิปต์โบราณสมัยของฟาโรห์ โซเซอร์ แห่งราชวงศ์ที่ 3 ของยุคอณาจักรเก่า ได้พบบันทึกเป็นภาษารูปภาป มีอายุประมาณ 4,500 ปี ก่อนตริสต์ศักราชในบันทึกนั้นจะใช้วิธีขีดเขียนเป็นส...
ประโยชน์ที่ได้รับในการเขียนแบบ

ประโยชน์ที่ได้รับในการเขียนแบบ

หมวดหมู่: เขียนแบบ
ประโยชน์ของการเขียนแบบ  การเขียนแบบ  หมายถึง  การเขียนที่แสดงรูปร่างและขนาด  การออกแบบ    หมายถึง  ความสามารถในการอ่านแบบที่เขียนขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติตามแบบนั้นและทำเป็นรูปทรงได้     &n...
การแบ่งประเภทของการเขียนแบบ

การแบ่งประเภทของการเขียนแบบ

หมวดหมู่: เขียนแบบ
การแบ่งประเภทของการเขียนแบบ          การเขียนแบบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก  การเขียนแบบจะแสดงให้เห็นภาพซึ่งเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ทั้งนี้การเขียนแบบสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 แ...
ความหมายของการเขียนแบบและความสำคัญของการเขียนแบบ

ความหมายของการเขียนแบบและความสำคัญของการเขียนแบบ

หมวดหมู่: เขียนแบบ
ความหมายของการเขียนแบบและความสำคัญของการเขียนแบบ      ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในงานเขียนแบบ – ออกแบบ  มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ – ออกแบบ  ซึ่งช่วยให้การเขียนแบบมีประสิท...