JavaScript (34)

Web-based Application

Web-based Application

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์Mobile AppsJavaScript
Web-based Application คือโปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริการ WWW ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือเรียกใช้งานโปรแกรม Web-based Applicat...
การแทรก tag JavaScript ในเอกสาร HTML
Web-based Application คืออะไร

Web-based Application คืออะไร

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมMobile AppsJavaScript
Web-based Application       คือโปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริการ WWW ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือเรียกใช้งาน...
ทำความรู้จัก โปรแกรม phonegap

ทำความรู้จัก โปรแกรม phonegap

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมMobile AppsJavaScriptAndroidiOS
phonegap คืออะไร         phonegap คือ mobile application development framework คือเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถสร้าง application ที่สามารถจะติดตั้งบนมือถือได้อย่างง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้ภาษา java หรือ ojective-c แต่เพียงแค่คุณทำเว็บไซต์เป็น คุณก็สามาร...
ทำความรู้จักกับ JavaScript กัน

ทำความรู้จักกับ JavaScript กัน

JavaScript คืออะไร JavaScript คือภาษาสคริปท์ที่รันบนเว็บเบราว์เซอร์  เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเว็บเพจ  ทำาให้เว็บเพจสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น  ยกตัวอย่างเช่น  ใช้ JavaScript เพื่อสร้างเมนู  เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูหลัก  ก็จะเห็นเมนูย่อ...
รูปแบบการสร้างไฟล์ jQuery Mobile

รูปแบบการสร้างไฟล์ jQuery Mobile

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์Mobile AppsJavaScript
การสร้างไฟล์ jQuery Mobile นั้น โดยส่วนใหญ่ จะนิยมสร้างประมาณ 2 วิธีด้วยกัน คือ วิธีที่ 1. การสร้างด้วยคอมโพแนนต์ page วิธีที่ 2. สร้างโดยใช้เทมเพลต jQuery Mobile Starter วิธีการสร้างไฟล์ jquery mobile  วิธีที่ 1&nb...
ตัวแปรชนิดข้อความ : String

ตัวแปรชนิดข้อความ : String

หมวดหมู่: JavaScript
การใส่ค่าตัวแปร String ใน JavaScript โดยใช้เครื่องหมาย " หรือ 'คร่อม ข้อความนั้นอาทิ เช่น ...
ตัวแปรชนิดตรรก : Logical Values

ตัวแปรชนิดตรรก : Logical Values

หมวดหมู่: JavaScript
JavaScript มีความสามารถในการเปลี่ยนชนิดตัวแปรโดยอัตโนมัติ ค่าตัวแปรชนิดที่เป็นตรรก คือ True และ False จะถูกแทนที่ด้วยอะไร ถ้ามันถูกเอามาใช้แบบเลขจำนวนเต็ม ตัวอย่างการเขียนตัวแปรชนิดตรรกแบบที่  Boolean สามารถเปลี่ยนเป็น Integer...
ตัวแปรชนิดตัวเลข

ตัวแปรชนิดตัวเลข

หมวดหมู่: JavaScript
ตัวแปรชนิดตัวเลข : Integer and Floating-Point            ในการทำงานกับตัวเลข JavaScript สามารถสนับสนุนได้ทั้ง Integer และ Float โดยทั้ง 2 ชนิด สามารถ แปลงไปหากันได้โดยอัตโนมัติ ตัวแปร Integer ใน JavaScri...
ตัวแปรในภาษา JavaSrcipt

ตัวแปรในภาษา JavaSrcipt

หมวดหมู่: JavaScript
การตั้งชื่อตัวแปร            การตั้งชื่อของตัวแปรใน JavaScript สามารถตั้งชื่อตัวอักษรขนาดใหญ่ (A-Z) ตัวอักษรขนาดเล็ก (a-z) เครื่องหมาย (_) หรือตัวเลข (0-9) ได้ ตัวอย่างการตั้งชื่อ...