JavaScript (34)

วิธีการเขียน JavaScript

วิธีการเขียน JavaScript

หมวดหมู่: JavaScript
การเขียน JavaScript จะเป็นการเขียนจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง เรียงลำดับลงไปเรื่อยๆ โดยในแต่ละการเขียนจะจบด้วยเครื่องหมาย ; (Semicolon) ตัวอย่าง...
ตัวอย่างคำสงวนภาษา JavaScript

ตัวอย่างคำสงวนภาษา JavaScript

หมวดหมู่: JavaScript
โดยส่วนใหญ่ทั่วไปคำสงวนจะมีหน้าที่เฉพาะของตัวเองอยู่แล้ว ห้ามนำมาใช้ในการตั้งชื่อแท็ก หรือตัวแปรใดๆ ก็ตาม ฯลฯ สมมติถ้าเราไม่ทำตามอาจจะทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาดได้ หรือถ้าจำเป็นต้องใช้จริงให้เปลี่ยนเป็นตัวอักษรใหญ่ เพราะJavaScript นั้นถือเป็นภาษาที่ใช้ตัวอักษรเล็กในการทำงาน สำหรับการตั้งชื่อตัวแปรใ...
การเขียน JavaScript ในส่วนของ HTML

การเขียน JavaScript ในส่วนของ HTML

หมวดหมู่: JavaScript
ในการเขียนโค้ดในภาษา HTML เราจะสามารถแทรกคำสั่งของภาษา JavaScript ไว้ในส่วนใดๆ ก็ได้ใน HTML ซึ่งเราสามารถแยกได้เป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ เรามาดูตัวอย่างการเขียนไปพร้อมๆ กันค่ะ 1. ในส่วนหัวของ HTML จะถูกแทรกภาษา JavaScript เข้าไปดังนี้ ตัวอย่าง...
การสร้างเว็บด้วย JavaScript

การสร้างเว็บด้วย JavaScript

หมวดหมู่: JavaScript
มาทำความรู้จักภาษา JavaScript           JavaScript เป็นภาษาแบบประมวลผลซึ่งมีความแตกต่างจากภาษา HTML และ CSS ซึ่งเป็นภาษาแบบแสดงผล โดยสังเกตข้อแตกต่างกันได้ง่ายๆ คือ ใน HTML นั้นจะไม่มีการคำนวณหรือตัวแปร บวก...