คำค้นหา: "อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์" (1 รายการ)

จบคอมพิวเตอร์มา ต้องทำอาชีพอะไร

จบคอมพิวเตอร์มา ต้องทำอาชีพอะไร

หมวดหมู่: บทความทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประยุกต์สร้างเป็นอาชีพต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งผู้เขียน ขอแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานบริษัทและกลุ่มอาชีพ อิสระ พนักงานบริษัท ส่วนมากจะเป็นผู้ที่จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือไม่ก็ศึกษาด้วยตนเองและมีผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์มาเ...