คำค้นหา: "PHP" (24 รายการ)

เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

การเริ่มเขียน PHP ขั้นแรกนั้น ไม่อยากเลย เรามาดูวิธีการเขียนสคริปไปพร้อมกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการเขียน แบบเป็นการทักทายกันง่ายๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้เราเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาที่หัวข้อ Create New แล้วคลิกเลือ PHP ดังรูป...
การทำงานของ Ajax ในภาษา PHP

การทำงานของ Ajax ในภาษา PHP

แต่เดิมนั้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP นั้น ไฟล์ HTML จะส่งข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไปยังไฟล์ PHP หลังจากนั้นไฟล์ PHP จะเชือมต่อฐานข้อมูลแล้วประมวลผล แล้วส่งผลลัพธ์ตอบกลับไปยังหน้าเว็บเพจใหม่ที่ต้องการ...
องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP

องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP

PHP นั้นจะใช้โครงสร้างทางภาษาในรูปแบบเดียวกับภาษาซี ดังนั้นแนวทางในการเขียนจึงคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเราจะมารู้ถึงโครงสร้างๆ ในการเขียน PHP กัน และสามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกับภาษาอื่นๆ ได้อีกในโอกาสต่อไป 1. เครื่องหมายสิ้นสุดคำสั่ง ใน PHP เราจะใช้เครื่องหมาย...
รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP ในเอกสาร HTML

รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP ในเอกสาร HTML

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมPHP and MySQL
รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP ในเอกสาร HTML         เนื่องจาก PHP เป็นภาษาแบบสคริปต์ที่ต้องอาศัยการเขียนแทรกโค๊ดคำสั่งลงไปในเอกสาร HTML ดังนั้นภายในเว็บเพจเดียวกันจึงอาจจะมีทั้งโค๊ดส่วนที่เป็นสคริปต์ของ PHP และโค๊ดของ HTML ทั้งนี้ ก็เนื่องจากว่า โครงสร...
คำสงวนของ PHP (PHP Reserved Words)

คำสงวนของ PHP (PHP Reserved Words)

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์PHP and MySQL
คำสงวน (Reserved Words) หมายถึงคำที่จะใช้เป็นคำสั่งเฉพาะของ PHP ดังนั้นเราต้องไม่นำคำเหล่านี้มาตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือฟังก์ชัน มิฉะนั้นจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ โดยคำเหล่านี้คือ ...
รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP

รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมPHP and MySQL
ก่อนจะเริ่มเขียนสคริปต์ด้วย PHP เราลองมาสำรวจความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานเสียก่อน  สรุปองค์ประกอบที่สำคัญได้ดังนี้  1.  เซิฟเวอร์ : ในการใช้งานเบื้องต้นก็ใช้ PC ที่เรากำลังเขียนทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอร์ก็ได้  หากเป...
ขอดีของภาษา PHP

ขอดีของภาษา PHP

ขอดีของภาษา PHP ความสามารถพื้นฐาน  สร้างฟอร์มโต้ตอบ หรือรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้ แทรกโค๊ด PHP เข้าไประหว่างโค๊ด HTML ได้ทันที ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่พิมพ์แทรกเครื่องหมายพิเศษเข้าไประหว่างส่วนที่เป็นภาษา HTML ก็จะทำให้มีควา...
ขั้นตอนการใช้ PHP ร่วมกับ MySQL

ขั้นตอนการใช้ PHP ร่วมกับ MySQL

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลPHP and MySQL
การใช้ PHP ร่วมกับ MySQL     ในขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูลจริง ๆ สำหรับเว็บนั้น เราจะไม่ไปสั่งงานที่ตัวโปรแกรมฐานข้อมูลโดยตรง แต่เราจะส่งคำสั่งผ่าน PHP ออกไปแทน ทั้งนี้ใน PHP นั้นมีฟังก์ชันสำหรับการติดต่อกับ MySQL เป็นจำนวนมาก  แต่ชื่อฟังก์ชันเหล่านี้จะขึ...
ลักษณะการสร้างตารางใน PHP

ลักษณะการสร้างตารางใน PHP

การสร้างตาราง ก่อนการสร้างตารางเราต้องได้สร้างฐานข้อมูลไว้ก่อนแล้ว  หลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.เลือกชื่อฐานข้อมูลจากเฟรมด้ายซ้ายก่อน ว่าเราจะสร้างตารางนี้ไว้ในฐานข้อมูลใด...
ลักษณะการสร้างฐานข้อมูลในภาษา PHP

ลักษณะการสร้างฐานข้อมูลในภาษา PHP

การสร้างฐานข้อมูล    ในการสร้างฐานข้อมูล (Database) นี้ก็เท่ากับการใช้คำสั่ง CREATE DATABASE ที่คอมมานไลน์ของ MySQL นั่นเอง การสร้างฐานข้อมูลให้เริ่มจากเพจหลัก (เลือกที่ไอคอน  ...