คำค้นหา: "PHP" (24 รายการ)

วิธีป้องกัน SQL Injection

วิธีป้องกัน SQL Injection

หมวดหมู่: ฐานข้อมูลPHP and MySQLTip & Technic
วิธีป้องกัน ผมใช้ code นี้ แปะไว้ส่วนบนของไฟล์ php ทุกไฟล์   # ป้องกัน sql injection จาก $_GET foreach ($_GET as $key => $value) {   $_GET[$key]=addslashes(strip_tags(trim($value))); } if ($_GET['id'] !='&...
เทคนิคการสร้าง Facebook Login บนเว็บไซต์เราด้วย Facebook SDK for PHP

เทคนิคการสร้าง Facebook Login บนเว็บไซต์เราด้วย Facebook SDK for PHP

เว็บมาสเตอร์ต้องการสร้างระบบสมาชิกโดยให้มีปุ่ม Login with Facebook สำหรับผู้เข้าชม โดยผู้เข้าชมแค่กดปุ่ม Login with Facebook ระบบก็จะไปดึงข้อมูล facebook ของผู้เข้าชมนั้นมาเก็บลงในฐานข้อมูลของเว็บไซต์เราได้เลย เช่น ชื่อผู้ใช้ของ facebook / ชื่...
วิธีการแปลงจาก PHP  ไปเป็น ASP.NET โดยการเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างซินแทกซ์พื้นฐานของ PHP กับ Microsoft Visual Basic .NET

วิธีการแปลงจาก PHP ไปเป็น ASP.NET โดยการเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างซินแทกซ์พื้นฐานของ PHP กับ Microsoft Visual Basic .NET

บทความชิ้นนี้จะพูดถึงวิธีการแปลงจาก PHP (PHP:Hypertext Preprocessor 4) ไปเป็น ASP.NET โดยจะทำการเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างซินแทกซ์พื้นฐานของ PHP กับ Microsoft Visual Basic .NET รวมทั้งฟังก์ชันและโครงสร้างที่อยู่ภายในระบบทั้งสองชนิดอีกด้วย แม้ว่าทั้ง PHP และ A...
phpBB คืออะไร มีจุดเด่นตรงไหน

phpBB คืออะไร มีจุดเด่นตรงไหน

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์PHP and MySQL
พีเอชพีบีบี (phpBB ย่อจาก php Bulletin Board)  เป็นโปรแกรมระบบกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ตแบบโอเพนซอร์ส ทำงานด้วยภาษาพีเอชพี ควบคู่กับระบบฐานข้อมูล โดยรับรองการทำงานของฐานข้อมูลหลากหลายชนิด ได้แก่ MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL หรือ Access (ร่วมกับ ODBC) ด้วย...
การเขียนโปรแกรมโดยแทรกภาษา PHP ใน HTML

การเขียนโปรแกรมโดยแทรกภาษา PHP ใน HTML

หมวดหมู่: บทความทั่วไปพัฒนาเว็บไซต์HTML and CSSPHP and MySQL
ทำไมต้องแทรก ไว้ใน HTML ...? เพราะว่าบางครั้งเราต้องอาศัยโครงสร้าง ของ HTML ในการจัดการหน้าเว็บเพื่อการแสดงผลที่เป็นระเบียบครับ ทั้ง 2 ภาษาต้องทำงานร่วมกัน ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม  1.เปิดโปรแกรม Editor เพื่อเขียน ภาษา PHP ดังตัวอ...
สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

สรุปภาพรวมการเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล

หลักการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อติดต่อฐานข้อมูลต่างๆ สามารถสรุปวิธีการเขียนได้ประมาณ 3 ทาง ดังนี้ วิธีที่ 1 Native Connectivity      คือ ลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่โปรแกรมภาษาได้จัดเตรียมไลบรารีสำหรับติดต่อฐานข้อมูลไว้ให้ ดัง...
ส่วนประกอบของประโยคภาษา PHP

ส่วนประกอบของประโยคภาษา PHP

การเขียนภาษา PHP ภายใน 1 ไฟล์จะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบอย่างน้อย 1 ส่วนจากส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 1. Expression คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรหนึ่งๆ เช่น $a=5 ในส่วนนี้ถือเป็น Expression 2. Statement คือ เงื่อนไขในการทำ Express...
การประกาศใช้ตัวแปรในภาษา PHP

การประกาศใช้ตัวแปรในภาษา PHP

      ก่อนที่เราจะใช้งานตัวแปรเราต้องประกาศตัวแปร ให้ PHP engine ทราบเสียก่อน โดยการประกาศตัวแปรในภาษา PHP นั้นจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ (Dollar sign) ตามด้วยชื่อของตัวแปรและตามด้วยค่าของตัวแปร ดังตัวอย่างนี้...
การแบ่งประเภทข้อมูลในภาษา PHP

การแบ่งประเภทข้อมูลในภาษา PHP

การแบ่งประเภทของข้อมูล PHP สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1. ข้อมูลชนิดกลุ่มอักขระ (String)      String คือ ข้อมูลที่นำเอาตัวอักษร, ตัวเลข, และเครื่องหมายต่างๆ มาประกอบกันเป็นข้อความ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้กันบ่อยมาก โดยเฉพาะการสร้างเว็บเพจและเขียนโปรแกรม...
รู้จักชนิดของข้อมูลในภาษา PHP

รู้จักชนิดของข้อมูลในภาษา PHP

ข้อมูล (Data)        ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรม เราเขียนสคริปต์ภาษา PHP ก็เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในระหว่างการประมวลผลจะใช้สิ่งที่เรียกว่า ตัวแปร มาทำหน้าที่เก็บค่าของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเราจะตั้งชือให้กับ...