AutoCAD 2018/2019 Basic

AutoCAD 2018/2019 Basic

AutoCAD 2019 เป็นซอฟแวร์ด้านการเขียนแบบตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงมืออาชีพเลือกใช้กันมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ในเวอร์ชั่น 2018/2019 นี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมาพร้อมกับชุดเครื่องมือเฉพาะทางที่ทำให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานของคุณรวดเร็วขึ้นบนอินเตอร์เฟสของ AutoCAD นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งาน AutoCAD ผ่านอุปกรณ์พกพาได้ดียิ่งขึ้นด้วยเว็บและแอพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพาเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ที่จะมอบอิสระและความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถทำงานตามที่คุณต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งสามารถใช้งานคุณสมบัติและความสามารถใหม่ๆ ของซอฟต์แวร์ AutoCAD ในการออกแบบ ผ่านการอัพเดทอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ Subscription ซอฟต์แวร์ AutoCAD เท่านั้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้เครื่องมือและหน้าตาของ AutoCAD 2018/2019 ล่าสุด
 • เรียนรู้พื้นฐานการวาดรูปทรงต่างๆ
 • เรียนรู้การใส่สัญลักษ์ในแบบที่วาดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
 • เรียนรู้การทำงานกับหน่วยวัด
 • Navigating Drawings
 • Modifying Objects
 • Drawing Accurately
 • Hatching and Gradients
 • More Text Techniques
 • More Dimensioning Techniques
 • Object and Layer Properties
 • Reusing Content
 • Attributes and Tables
 • External References (XREFs)
 • Working With Layouts and Annotation
 • Creating Output
 • Other Drawing Management Tools
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2018/2019
 • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Copy , Paste สร้างไฟล์และโฟลเดอร์
 • การใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows / MacOS
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: Getting Started: The AutoCAD Interface

 • The application menu
 • The ribbon and panels
 • Dialog boxes
 • The status bar
 • Logging into A360 Drive

Module 2: Getting Started: Drawing Simple Geometry

 • OSNAP and OTRACK
 • POLAR and ORTHO
 • Lines, arcs, and circles
 • Polylines, polygons, and splines
 • Using Zoom and Pan

Module 3: Getting Started: Annotating Simple Designs

 • Text styles
 • Single line text (TEXT) and multiline text (MTEXT)
 • Dimension styles
 • Dimensioning simple designs
 • Adding a simple table

Module 4: Getting Started: Communicating Your Design Intent

 • Creating a simple titleblock
 • Defining your page setup
 • Adding new layouts and scaled viewports
 • Using annotative scaling
 • Printing and plotting

Module 5: Exploring the Interface Further

 • Using workspaces
 • Working with the file tabs
 • Using the navigation bar
 • The shortcut menu

Module 6: Using Units and Options

 • Setting drawing units
 • Converting drawing units
 • Editing and managing options
 • Working with templates (DWT)

Module 7: Navigating Drawings

 • Working with the ViewCube
 • Model space and paper space
 • Saving and restoring views
 • The mouse and mouse settings

Module 8: Drawing More Objects

 • Rectangles and polygons
 • Points and donuts
 • Ellipses
 • Isometric views with elliptical arcs

Module 9: Modifying Objects

 • Selecting objects
 • Using Move and Copy
 • Using Rotate and Scale
 • Creating and using arrays
 • Using Offset and Mirror
 • Using Stretch and Lengthen
 • Using Trim and Extend
 • Using Break and Join
 • Using grips and grip editing
 • Using boundaries
 • Using Fillet and Chamfer
 • Using Divide and Measure
 • Editing polylines and splines

Module 10: Drawing Accurately

 • Using Grid and Snap
 • Working with coordinates
 • Using Dynamic Input
 • Direct distance entry (DDE)

Module 11: Hatching and Gradients

 • Using the Hatch command
 • Using the Gradient command
 • Editing hatches and gradients

Module 12: More Text Techniques

 • Aligning text
 • Framing text in a titleblock

Module 13: More Dimensioning Techniques

 • Editing dimensions and dimension overrides
 • Breaking and spacing dimensions
 • Using Continue and Baseline
 • Automatic dimensioning
 • Using multileaders

Module 14: Object and Layer Properties

 • Working with object properties
 • Changing the linetype scale
 • Using Hide and Isolate
 • New layers and the layer dropdown menu
 • Using the layer tools
 • Working with layer states

Module 15: Reusing Content

 • Using groups
 • Creating and inserting a block
 • Redefining block definitions in a drawing
 • Using the EXPLODE command
 • Creating a simple dynamic block
 • Using WBLOCK

Module 16: Attributes and Tables

 • Creating a simple block with attributes
 • Enhanced Attribute Editor
 • Working with table styles
 • Designing a table
 • Adding fields to a table

Module 17: External References (XREFs)

 • Working with XREFs
 • Attaching and overlaying XREFs
 • Altering and clipping XREFs
 • Editing XREFs
 • Editing XREFs in place

Module 18: Working With Layouts and Annotation

 • Locking viewports
 • Freezing viewport layers
 • Adding a titleblock
 • Using annotative text styles
 • Using annotative dimensions
 • Using revision clouds

Module 19: Creating Output

 • Plotting from the Model and Layout tabs
 • Packaging with eTransmit
 • Batch plotting
 • Outputting to different file formats
 • Autodesk Design Review

Module 20: Other Drawing Management Tools

 • Drawing Compare
 • Live Worksho
13/02/2020 13:31:54