Autodesk Inventor 2018/2019 Basic

Autodesk Inventor 2018/2019 Basic

โปรแกรม Autodesk Inventor เป็น โปรแกรมเขียนแบบ ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายมากโปรแกรมหนึ่ง  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรมเขียนแบบใด ๆ มาก่อน โดยหน้าจอการใช้งานถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหน้าจอจะใกล้เคียงกับหน้าจอของ Microsoft Office เป็นอย่างมากทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวนาน

โปรแกรม inventor นั้นจะเป็นโปรแกรมซึ่งแตกต่างจาก AutoCAD โดยสิ้นเชิง ซึ่ง Inventor นั้นจะทำงานเน้นไปที่งาน 3D 95% ทีเดียวโดยจุดเด่นของโปรแกรมอยู่ที่ การสร้างชิ้นงานในลักษณะ 3D จะเน้นไปที่การแก้ไขที่ง่ายมากกว่าการเขียนที่ง่ายเหมือนโปรแกรม AutoCAD

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานการทำงานกับ Autodesk Inventor 2019 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดมาพร้อมความสามารถใหม่ ๆ มากมาย เช่น Hole Command แบบใหม่  Variable Radial/Helical Curve , Inverted Fillet, Direct Edit Supports Automatic Blending , Content Center, Model-Based Definition, Color Schema Editor, Sheet Metal, Any CAD for Fusion 360 , Migrate Custom Settings Tool, Shared View และอื่น ๆ อีกมากมาย ผ่าน Workshop ให้ได้ฝึกฝนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ขึ้นชิ้นงานของตนเองได้

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้เครื่องมือและหน้าตาของ Autodesk Inventor 2018/2019 ล่าสุด
 • The Inventor workflow
 • Sketching
 • Drawing lines, shapes, and splines
 • Dimensioning
 • Modifying sketch geometry
 • Creating work planes, axes, and points
 • Projecting and importing geometry
 • Modeling parts
 • Building parts with placed features
 • Creating patterns
 • Creating sculpted objects
 • Adding parts to an assembly
 • Using constraints to position parts
 • Enhancing designs with visualization techniques
 • Creating drawing views
 • Creating basic annotations
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Autodesk Inventor 2018/2019
 • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Copy , Paste สร้างไฟล์และโฟลเดอร์
 • การใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows / MacOS
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: Basic Concepts

 • Exploring major workflow steps
 • Home dashboard
 • Reviewing different file types

Module 2: Leveraging the Project

 • Project file introduction
 • Create a project
 • Setting up the project file

Module 3: Navigating the Interface

 • Navigating using the ViewCube
 • Navigating using the navigation tools
 • Using the browser
 • Using the ribbon bar
 • Using the Quick Access Toolbar
 • Using the Marking menu

Module 4: Sketching Concepts

 • Introducing sketching
 • Working with origin geometry
 • Understanding constraints

Module 5: Create Sketch Geometry

 • Drawing lines
 • Create rectangles and arcs
 • Create splines
 • Construction geometry
 • Dimensioning
 • Parameters

Module 6: Modifying Sketch Geometry

 • Trim, Extend, and Split tools
 • Offsetting sketch geometry
 • Pattern and mirror sketch geometry

Module 7: Work Features

 • Understanding work features
 • Create offset work planes
 • Create work planes
 • Create work axes and points

Module 8: Projecting and Importing Geometry

 • Projecting geometry
 • Import AutoCAD data
 • Autodesk AnyCAD

Moule 9: Understanding Part Modeling

 • Part feature introduction
 • Create a base extrusion feature
 • Create an extrusion to next face
 • Extrude enhancements
 • Create revolves
 • Complex shapes with the Loft tool
 • Add control to a loft by creating rails
 • Create a sweep feature
 • Create a sweep feature with model edges

Module 10: Building Parts with Placed Features

 • Adding concentric holes
 • Adding linear holes
 • Adding threaded holes
 • Bi-directional holes
 • Modify edges with fillets and chamfers
 • Partial chamfers
 • Hollowing parts with the shell feature

Module 11: Create Patterns of Features

 • Create rectangular feature patterns
 • Add intelligence to a rectangular pattern
 • Create rectangular feature patterns along a path
 • Create circular feature patterns
 • Mirroring part features
 • Sketch pattern

Module 12: Create Sculpted Objects

 • T-Splines introduction
 • Create a base form
 • Understanding the Edit Form tool
 • Taking advantage of symmetry
 • Inserting and modifying edges

Module 13: Adding Parts to an Assembly File

 • Introduction to assemblies
 • Placing components
 • Creating and editing components in an assembly
 • Placing fasteners from the content center

Module 14: Using Constraints to Position Parts

 • Mate or Flush constraint
 • Angle constraint
 • Insert constraint
 • Driving constraints
 • Translational constraint
 • Motion constraint
 • Contact sets

Module 15: Assembly Visualization Techniques

 • Adding materials to parts in an assembly
 • Visual styles
 • Enhancing the design experience with visual settings

Module 16: Create Drawing Views

 • Exploring initial drawing creation
 • Placing views: Base and projected views
 • Create section views
 • Create detail views
 • Create breakout views

Module 17: Create Basic Annotations

 • Create general dimensions
 • Changing dimension precision
 • Create baseline, ordinate, and chain dimensions
13/02/2020 13:30:10