Basic OpenOffice.org

Basic OpenOffice.org

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานในธุรกิจทั่วไป ใน OpenOffice ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักๆของการใช้งานใน Office ทั่วไปคือ Writer Calc และ Impress โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ยังไม่พร้อมจะลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ โดยหลักสูตรนี้จะสอนให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานชุดโปรแกรม OpenOffice.org ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org แทนโปรแกรมออฟฟิศที่มีลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source หรือเป็นโปรแกรมฟรีอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ด้วย

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถเข้าใจพื้นฐานการใช้ OpenOffice.org ได้ดีขึ้น
 • สามารถสร้างเอกสารงานพิมพ์ (Writer) ด้วย OpenOffice.org ได้
 • สร้างสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress ได้
 • การจัดการงานคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc ได้
 • ประยุกต์ใช้งาน OpenOffice.org ในงานของตนเองได้
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ทำที่งานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • นักเรียน – นักศึกษา
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้
 • ติดตั้งและถอนโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ได้
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา