Basic OpenOffice.org

Basic OpenOffice.org

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานในธุรกิจทั่วไป ใน OpenOffice ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักๆของการใช้งานใน Office ทั่วไปคือ Writer Calc และ Impress โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ยังไม่พร้อมจะลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้ โดยหลักสูตรนี้จะสอนให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานชุดโปรแกรม OpenOffice.org ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org แทนโปรแกรมออฟฟิศที่มีลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source หรือเป็นโปรแกรมฟรีอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ด้วย

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถเข้าใจพื้นฐานการใช้ OpenOffice.org ได้ดีขึ้น
 • สามารถสร้างเอกสารงานพิมพ์ (Writer) ด้วย OpenOffice.org ได้
 • สร้างสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress ได้
 • การจัดการงานคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc ได้
 • ประยุกต์ใช้งาน OpenOffice.org ในงานของตนเองได้
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ทำที่งานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • นักเรียน – นักศึกษา
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้
 • ติดตั้งและถอนโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ได้
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

OpenOffice.org

 • แนะนำโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice.org
 • การเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุดโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice.org
 • การติดตั้งค่าควบคุมพื้นฐาน (Default) ที่จำเป็นก่อนใช้งานโปรแกรม
 • การเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ
 • ทำงานกับเอกสาร Microsoft Office

สร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วย OpenOffice.org Writer

 • การเรียกใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org Writer
 • มาตรฐานงานพิมพ์ที่จำเป็นต้องทราบ
 • ปรับเปลี่ยนการพิมพ์ให้ตรงตามมาตรฐาน
 • การตั้งฟอนต์มาตรฐานให้กับเอกสาร (Default Font)
 • การจัดพารากราฟรูปแบบต่างๆ
 • การพิมพ์ด้วยแท็บ
 • การสร้างรายการและปรับแต่งรายการ
 • การทำงานกับตาราง
 • เทคนิคการจัดหน้าเอกสาร
 • ทำงานกับหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ (Header / Footer)
 • การติดตามการแก้ไขด้วย Track Change
 • การสร้างเอกสารด้วยสไตล์ (Style)
 • การสร้างแม่แบบเอกสาร (Document Template)
 • การใช้งานแม่แบบเอกสาร และการสร้างสารบัญเนื้อหา
 • การส่งออกเอกสารเป็น PDF
 • การปรับแต่งค่าการแปลงเอกสารเป็น PDF
 • การใช้งานออนไลน์ผ่าน Google Documents

การสร้างสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress

 • การเรียกใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org Impress
 • เทคนิคการสร้างสไลด์ตามมาตรฐานการสร้างสื่อนำเสนอ
 • เทคนิคการตกแต่งสไลด์ด้วยรูปภาพ และการวาดภาพ (Image & Drawing)
 • การสร้างสไลด์จากงานพิมพ์สไตล์ OpenOffice.org Writer
 • การสั่งพิมพ์สไลด์
 • การสร้างแม่แบบสไลด์ (Slide Template) และการใช้งานแม่แบบสไลด์

การจัดการงานคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc

 • การเรียกใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc
 • เทคนิคการนำเข้าข้อมูลในกระดาษทำการ
 • เทคนิคการจัดแต่งรูปแบบเอกสาร
 • การคำนวณด้วยสูตรและฟังก์ชันพื้นฐานของ OpenOffice.org Calc
 • การนำเสนอด้วยกราฟ
 • วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย AutoFilter, SubTotal และ DataPivot
 • การเตรียมข้อมูลและการสร้าง Mail Merge ด้วย OpenOffice.org Calc และ Writer
10/02/2020 16:10:47