Basic Laravel 5.7 สำหรับผู้เริ่มต้น

Basic Laravel 5.7 สำหรับผู้เริ่มต้น

ในปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ มักมีความซับซ้อนขึ้น บ่อยครั้งเราเขียนชุดคำสั่ง (code) ซ้ำซ้อนไปมา แม้ว่าเราจะพยายามออกแบบเป็น Class เป็นฟังก์ชัน โมดูลไว้ใช้ซ้ำแล้วก็ตาม ก็ยังพบว่ายังเจอปัญหาการเขียนซ้ำซ้อนอยู่ดี  และยิ่่งไปกว่านั้นหากเราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมกับคนอื่น จะเจอปัญหาโค๊ดที่เราออกแบบและเขียนไว้ไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ จนบ่อยครั้งเราไม่อยากเขียนงานต่อจากคนอื่นเลยเพราะไม่มีมาตรฐานใดๆ มากำหนด

ด้วยเหตุนี้การเลือกใช้ Framework อย่าง Laravel จึงเข้ามาช่วยกำหนดมาตรฐาน ให้ทุกคนเขียนโค้ดในแบบเดียวกัน หรือมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นในการเขียน สามารถนำมาเพิ่มหรือแก้ไขได้ง่ายและช่วยลดเวลาในการทำงานลงไปได้มาก Framework ของ PHP มีให้เลือกใช้มากมาย และ Laravel นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งถือว่า ตอนนี้อาจเป็น เบอร์ 1 ของ Framework ของ PHP เลยก็ว่าได้ ปัจจุบัน พัฒนาไปถึงเวอร์ชั่น 5.7 ซึ่งมาพร้อมความสามารถใหม่ๆ มากมายช่วยอำนวยความสะดวกให้นักพัฒนาได้เป็นอย่างดี

ในหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานให้สำหรับท่านที่ไม่เคยผ่าน Framework ใด ๆ มาเลย เรียกว่าเป็นก้าวแรกสู่การใช้งาน Framework ของท่านได้เลย มีเพียงความรู้การเขียน PHP & MySQL มาเล็กน้อยก็เพียงพอ เมื่อจบหลักสูตรนี้ไปแล้วผู้เข้าอบรมทุกท่านจะมีความรู้ และความมั่นใจเพียงพอที่จะไปต่อยอดในระดับต่อไปได้เป็นอย่างดี

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel 5.7
 • เข้าใจแนวทางการติดตั้ง Laravel 5.7 ทั้งบนระบบ Windows และ MacOS
 • เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของ Laravel 
 • เรียนรู้การจัดการเส้นทาง (Routes) ใน Laravel
 • เรียนรู้การเขียนส่วนควบคุม (Controller) ใน Laravel 5.7
 • เรียนรู้การเขียนส่วนแสดงผล (View)  ใน Laravel 5.7
 • เข้าใจการสร้าง Template ใน Laravel ด้วย Blade engine
 • เรียนรู้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 • เรียนรู้การจัดการกับฐานข้อมูลผ่าน Laravel ORM
 • เรียนู้การทำงานกับ Database: Eloquent One to One
 • Database: Eloquent One to Many
 • Database: Eloquent Many to Many - CRUD
 • เรียนรู้การเขียนตรวจสอบฟอร์ม (Form Validation)
 • เรียนรู้การดาวน์โหลดและติดตั้งส่วนเสริมจากภายนอก (third party libraries)
 • เรียนรู้การเขียนอัพโหลดไฟล์ด้วย Laravel 5.7
 • เรียนรู้การทำงานกับ Middleware
 • เรียนรู้การทำงานกับ Sessions
 • เรียนรู้การพัฒนาการส่งอีเมล์ด้วย Laravel
 • เรียนรู้การใช้งาน Git Version control กับ Laravel
 • เข้าใจการนำ Laravel ไปติดตั้งบน Server Production จริง
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
 • ความรู้พื้นฐานในการเขียน PHP & MySQL มาบ้าง
 • ความรู้พื้นฐานการในการออกแบบเว็บไซต์มาบ้าง
 • ความรู้พื้นฐานในการทำงานกับฐานข้อมูลมาบ้าง
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: บทนำ

 • แนะนำให้รู้จัก Laravel และแนวทางการเขียนแบบ MVC
 • แนะนำเว็บไซต์สำหรับอ้างอิง และเอกสารประกอบการใช้งาน

Module 2: การติดตั้ง Laravel 5.7 บนระบบปฎิบัติการ  Windows

 • การติดตั้ง PHP และปรับแต่งสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงาน
 • การติดตั้ง IDE ที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น VS Code , Sublime Text หรือ ATOM
 • การติดตั้ง Composer
 • การติดตั้ง Git
 • แนะนำความสามารถและสิ่งใหม่ ๆ ใน Laravel 5.7
 • การเริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ด้วย Laravel 5.7
 • การตั้งค่า Virtual Hosts
 • การเปิดโปรเจ็กต์ Laravel 5.7 ใน IDE

Module 3: การติดตั้ง Laravel 5.7 บนระบบปฎิบัติการ MacOS

 • การติดตั้ง PHP และปรับแต่งสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงาน
 • การติดตั้ง IDE ที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น VS Code , Sublime Text หรือ ATOM
 • การติดตั้ง Composer
 • การเริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ด้วย Laravel 5.7
 • การตั้งค่า Virtual Hosts
 • การเปิดโปรเจ็กต์ Laravel 5.7 ใน IDE

Module 4: พื้นฐานการทำงานกับ Routes ใน Laravel 5.7

 • แนะนำโครงสร้างของ Laravel 5.7
 • แนะนำการสร้างและทำงานกับ Routes
 • Routes แบบมีการกำหนด parameter
 • Routes แบบมีการจัด Group
 • การตั้งชื่อแฝงใน Routes และการนำไปใช้งาน

Module 5: พื้นฐานการทำงานกับ Controllers ใน Laravel 5.7

 • การสร้ง Controllers
 • รู้จัก Routing Controllers
 • การส่งข้อมูลผ่าน Controller
 • การสร้าาง Resources Controller

Module 6: พื้นฐานการทำงานกับ Views ใน Laravel 5.7

 • สร้าง Views และ ปรับแต่งการทำงาน
 • การส่งข้อมูลผ่าน Views จาก Controler หรือ Routes
 • การแสดงผล Assest เช่น รูปภาพ ไฟล์ต่างๆ ใน Views

Module 7: การทำงานกับ Blade Templating ใน Laravel 5.7

 • การสร้าง Master layout template เพื่อไปใช้งานซ้ำ
 • แนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ใน Blade template ของ Laravel 5.7

Module 8: พื้นฐานการทำงานกับฐานข้อมูล (database)

 • การตั้งค่าไฟล์ config ฐานข้อมูลเริ่มต้น
 • รู้จักการสร้างและทำงานกับ Migration
 • สร้าง Migration และลบทิ้ง
 • เพิ่มคอลัมน์ในตารางที่สร้างไว้แล้วด้วย Migration
 • คำสั่งเพิ่มเติมที่สำคัญใน Migration

Module 9: การเขียน Raw SQL Queries ใน Laravel 5.7

 • การเพิ่มข้อมูลใหม่ด้วย SQL
 • การอ่านข้อมูลมาแสดงผลด้วย SQL
 • การแก้ไขข้อมูลด้วย SQL
 • การลบข้อมูลด้วย SQL
 • การกำหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลด้วย SQL

Module 10: การทำงานกับ Database Eloquent / ORM

 • การอ่านข้อมูลมาใช้งาน (reading data)
 • การข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไขการค้นหาแบบต่างๆ
 • รูปแบบการค้นหาข้อมูลแบบอื่นๆ
 • การเพิ่มและบันทึกข้อมูล
 • การอัพเดทข้อมูลด้วย Eloquent
 • การลยข้อมูลด้วย Eloquent
 • การทำ Soft Deleting / Trashing
 • Retrieving deleted / trashed records
 • Restoring deleted / trashed records
 • Deleting a record permanently

Module 11: การทำงานกับฐานข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ในตาราง Eloquent Relationships

 • One to One relationship
 • The inverse relation
 • One to many relationship
 • Some random tips
 • Many to many relations
 • Querying intermediate table
 • Has many through relation
 • Polymorphic relation
 • Polymorphic relation the inverse
 • Polymorphic relation many to many
 • Polymorphic relation many to many - retrieving
 • Polymorphic relation many to many - retrieving owner

Module 12: การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลผ่านชุดคำสั่ง Tinker

 • Creating data with tinker
 • Finding record and using constraints in tinker
 • Updating and deleting with tinker
 • Playing around with relations in tinker

Module 13: การใช้ Eloquent เขียน CRUD (สร้าง อ่าน เพิ่ม ลบ) ในฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ

 • Database - Eloquent One to One Relationship CRUD
 • Database - Eloquent One to Many Relatonship CRUD
 • Database - Eloquent Many to Many Relationship CRUD
 • Database - Eloquent Polymorphic Relationship CRUD
 • Database - Eloquent Polymorphic Many to Many Relationship CRUD

Module 14: การตรวจสอบฟอร์ม (Forms and Validations) ใน Laravel 5.7

 • Setting up views and routes
 • Setting the markup for create
 • Setting up the controller and view
 • Persisting data to database
 • Reading data
 • Showing individual posts and updating
 • Preparing the edit view and setting up the token
 • Editing records and redirecting
 • Deleting

Module 15: Forms - Package and validation

 • Installing package and testing
 • Modifying our create form with the form package
 • Modifying our edit and delete forms with the form package
 • Basic validation
 • Displaying errors
 • Advance validation

Module 16: การทำงานกับ Model ใน Laravel 5.7

 • Dates
 • Accessors
 • Mutators
 • Query Scope

Module 17: การสร้างฟอร์มอัพโหลดไฟล์และรูปภาพ

 • Modifying our create view for file input
 • Retrieving file data
 • Persisting file data into the database
 • Displaying images and using accessors to make it easy

Module 18: การสร้างฟอร์ม Login

 • New laravel installation
 • Database connection and migrations
 • Creating the login system under 1 minute
 • Login creation overview
 • Retrieving authenticated user data

Module 19: รู้จักและทำงานกับ Middleware

 • Create a new laravel installation (challenge)
 • Registering a new middleware and using it
 • A more practical way to use middlewares roles, migration and relations setup
 • A more practical way to use middlewares  Custom method

Module 20: รู้จักและทำงานกับ Sessions ใน Laravel 5.7

 • Setting and reading sessions
 • Global session function deleting
 • Flashing data

Module 21: การใช้งานฟังก์ชันส่งอีเมล์ (Sending Email / API) ใน Laravel 5.7

 • New laravel installation
 • Overview on mailgun
 • Email verification
 • Configuration
 • Sending email
 • Custom domain

Module 22: การใช้งาน Git , Github Version Control กับ Laravel 5.7

 • Git intro
 • Git Installation
 • Git commands
 • Git crash lecture
 • Git workflow
 • Branches
 • Creating repositories on Github
 • Git settings
 • Cloning and pushing to Github
 • Pull request and pulling changes
 • Contributing to the project

Module 23: Workshop การสร้าง Blog ด้วย Laravel 5.7

 • การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่
 • การ Config ค่าเริ่มต้น
 • การสร้างชุด Template
 • การ Config เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 • การสร้างส่วนของ Post ใน Blog
 • การสร้างหมวดหมู่ (Category) ของ Blog
 • การสร้างและจัดการส่วนสื่อต่าง ๆ (Media) ใน blog
 • การเขียนส่วน Comment ของ Blog
 • ฟีเจอร์เสริมอื่นๆ เช่นการปรับแต่ง url การแบ่งหน้าเพจ การใส่รูปโปรไฟล์

Module 24: การติดตั้งเครื่องมือ WYSIWYG ใน Blog

 • Downloading packages and installing editor
 • Making folders and uploading files
 • Displaying images

Module 25: การนำโปรเจ็กต์ Laravel 5.7 ไปใช้งานจริงบน hosting (Deploying our app to a shared hosting account)

 • แนะนำการตั้งค่าริ่มต้น
 • SSH - WINDOWS OS
 • SSH - MAC OS
 • Module installation and PHP version
 • Composer install
 • Laravel installer
 • Uploading project
 • Configuring our environment file
 • Our app live on the web
 • Loging in
 • Displaying images
 • Deleting images
 • Setting up production settings
31/01/2020 10:44:40