การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 2018

การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 2018

Camtasia Studio เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกการทำงาน ระหว่างที่เราใช้งานอยู่ (Video Record Screen) โดยนิยมนำมาบันทึกหน้าจอการสอน การสาธิต การนำเสนอต่าง ๆ ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอได้หลาย format ทั้ง mp4 และอื่นๆ ทั้งยังสามารถทำการตัดต่อ สามารถเพิ่มการบรรยายในลักษณะที่เป็นเสียง หรือข้อความ เหมาะสำหรับในการนำมาทำเป็นสื่อการสอน การนำเสนอ  สามารถตัดต่อและบันทึกไฟล์รูปแบบต่างๆ ได้ อาทิ Window Media Player, Real Player, Quick Time และ Animation Gif  ในส่วนของ Studio มีฟังก์ชั่นการทำงานมากมาย ทั้งการใส่ Effect ต่างๆ, Callout, Transition, Zoom and Pan, Visual Properties เป็นต้น

ในหลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งานพื้นฐาน จนถึงขั้นกลาง ตั้งแต่การตั้งค่าค่าโปรแกรม การอัดวิดีโอหน้าจอ การตัดต่อไฟล์วิดีโอที่ได้รับมาให้น่าสนใจ การ Export ไฟล์ที่ตัดต่อเสร็จแล้วพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้ง CD, DVD หรืออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์สังคมออนไลน์เช่น Youtube เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ Camtasia Studio 7 ถึง Camtasia Studio 2018 ล่าสุด

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • ทำความรู้จัก Camtasia Studio 8 เรียนรู้คำสั่ง-การตั้งค่า การบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม Camtasia Recorder 
 • เข้าใจการแก้ไขวิดีโอบน Timeline ด้วย Play Head และเครื่องมือในการตัดต่อ
 • เข้าใจการเพิ่ม Track เพื่อความสะดวกในการทำงานการใส่กราฟิก เพื่อสร้างสีสันให้กับการทำงาน
 • เรียนรู้การใส่ Effect Transition-Callout ให้กับคลิปวิดีโอ  
 • เรียนรู้การเพิ่ม-ลดเสียง การแก้ไขเสียง 
 • เรียนรู้การเลือกใช้ไตเติ้ลคลิปแบบสำเร็จรูป เพื่อความรวดเร็วในการทำงานการ Export เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น .MP4 และสกุลอื่นๆ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย Camtasia Studio
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,410 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. ความต้องการของเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Camtasia Studio 2018
 2. คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม Camtasia Studio 2018
 3. ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในเวอร์ชั่น 2018 นี้   
 4. การดาวโหลดโปรแกรม CamtasiaStudio 2018 และการติดตั้ง 
 5. เริ่มต้นกับ Camtasia Studio 2018   
 6. การบันทึกหน้าจอด้วย  Camtasia Recorder     
 7. การบันทึกภาพแบบเต็มหน้าจอ   
 8. กำหนดขนาดวิดีโอได้ตามต้องการ   
 9. การใช้งาน Camtasia Studio   
 10. การบันทึกภาพบน  Power Point Presentation    
 11. แนะนำหน้าต่างโปรแกรม Camtasia Studio 2018
 12. การอิมพอร์ตมีเดีย (วิดีโอ รูปภาพ ออดิโอ)   
 13. รู้จักกับ Timeline & Storyboard    
 14. การแก้ไขวิดีโอด้วย  Timeline   
 15. การล็อคและการไม่ล็อคแทร็ก   
 16. การตัดส่วนที่เลือกบน Timeline   
 17. การทำ  Mark-in และ Make-out    
 18. เครื่องมือในการแบ่งคลิปวิดิโอ   
 19. การแทรก Markers   
 20. แก้ไขเสียงออดิโอ  
 21. การเพิ่มระดับและลดระดับเสียงโวลุ่ม  
 22. แทรกเอฟเฟคให้กับวิดิโอ   
 23. การสร้างไตเติลคลิป  
 24. แทรกไตเติลวิดิโอจากไลบรารี  
 25. แทรก ซูมและแพนคีย์เฟรมด้วยตนเอง   
 26. การแทรก Callout    
 27. ทำภาพเบลอด้วย Callout   
 28. การใส่เอฟเฟ็กต์ Transition ให้กับคลิปวิดีโอ   
 29. การแทรก Caption  แทรกแบบทดสอบ Flash หรือแบบสำรวจในวิดีโอ 
 30. การนำเสนอผลงานวิดีโอ    
 31. ประเภทของไฟล์วิดีโอ    
 32. การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม  
 33. สร้างไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์ Flash มูฟวี่
13/02/2020 13:28:26