Google Sites หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

Google Sites หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

Google Sites คือ โปรแกรมออนไลน์ที่ทำให้การสร้างเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆด้วย Google Sites สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการนำเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ อำนวยความสะดวกให้คุณร่วมกันดู หรือแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือทั้งองค์กรของคุณ 

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย google site ตั้งแต่พื้นฐาน การใช้งาน Template การสร้าง  Page การแก้ไขข้อความ แทรกรูป วิดีโอ แผนที่ รูปถึงการปรับแต่งความสวยงาม ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และจะแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำเว็บไซต์ด้วยตนเองง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • แนะนำการใช้งาน Template สำเร็จรูปเพื่อนำมาใช้กับงาน เพื่อความรวดเร็ว
 • แนะนำเครื่องมือการแก้ไขหน้า Page เช่นการแก้ไข Text การใส่รูป 
 • การแทรก Google Calendar ลงใน sites
 • การสร้างข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ภายใน  sites
 • แนะนำการใช้งาน Google Gadget ต่างๆ สำหรับหน้าเว็บของคุณ
 • สร้างที่เก็บเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมเข้ามา Download ได้
 • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง Sites และการแก้ไข Page ร่วมกันกับคนอื่นได้   
 • แนะนำการใช้งาน HTML Code สำหรับนับจำนวนผู้เข้าชม Sites
 • แนะนำการย่อ Link ให้สั้นลงด้วย goo.gl เพื่อง่ายแก่การจดจำ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองด้วย Google Sites
 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • การเข้าใช้งาน google site 
 • การวางโครงสร้างและรายละเอียดของ site  
 • เครื่องมือในการแก้ไข site  
 • การเปลี่ยนชื่อ site 
 • การแก้ไขการออกแบบ  
 • การแก้ไขโครงสร้างหน้าเว็บ 
 • การแก้ไขสีและแบบตัวอักษร 
 • การแทรกวัตถุ และสื่อต่างๆ ลงไปใน sites  
 • การแทรก Google Docs, Spreadsheets  Presentations, and  Forms  ลงใน sites 
 • การ Insert ปฏิทินของ Google Calendars 
 • การ Insert  Google Maps  
 • การ Insert  gadget  
 • การใส่ภาพแอนนิเมชั่นลงใน site โดยการใช้ code html  
 • สร้างเพจเอกสารดาวน์โหลด 
 • การตั้งค่าหน้าเว็บ 
 • สร้างหน้าเพจประกาศข่าวสาร   
 • การย้ายตำแหน่งของการนำทาง  
 • การแบ่งปันการมอบสิทธ์ และแก้ไข 
 • การย่อ Link ด้วย Bit.ly  
 • วิธีการทำ FanPage ใน Facebook และการทำปุ่ม Like เพื่อนำไปไว้ใน google sites
31/01/2020 10:47:34