การสร้าง Infographic ยุค Digital Content

การสร้าง Infographic ยุค Digital Content

การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการนำข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจำนวนมาก มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง ประโยชน์และพลังของ Infographic นั้นมีอยู่มากมาย เพราะด้วยแผนภาพสวยๆนี้ สามารถทำให้คนทั่วๆไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  โดยรูปแบบหรือประเภทของ Infographic ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ การออกแบบและเทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมพรีเซนเตชั่น เช่น Photoshop เรียนรู้การจัดวาง การใช้สี การใช้ตัวอักษร การสร้าง เทมเพลตการสร้างแบ็คกราวน์ เพื่อให้งานพรีเซนเตชั่นสวยงาม น่าสนใจ ทันสมัย

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจการสร้างข้อมูลแบบ Infographic
 • เข้าใจรูปแบบของ Infographic
 • เรียนรู้การเตรียมข้อมูลสำหรับ Infographic
 • เรียนรู้เรื่องภาพกราฟฟิกที่มักใช้ใน Infographic
 • เรียนรู้เรื่องการออกแบบ Infographic
 • เข้าใจการออกแบบ Infographic ด้วย Adobe illustrator
 • เรียนรู้การออกแบบ Infographic ด้วย Adobe Photoshop
 • เรียนรู้การออกแบบภาพ Infographic ด้วยเครื่องมือออนไลน์ฟรี
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจสร้าง Infographic ได้เอง
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้ามาบ้าง
 • ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1 เริ่มต้นกับ Infographic

 • Infographic คืออะไร
 • องค์ประกอบของ Infographic
 • ประโยชน์หลักของ Infographic
 • จุดเด่นของการสื่อสารด้วย Infographic
 • Infographic ที่ดีเป็นแบบไหน
 • นำ Infographic ไปใช้กับงานแบบไหนได้บ้าง
 • หาไอเดียสร้างสรรค์ Infographic ได้จากไหนบ้าง
 • ตัวอย่าง Infographic น่าสนใจ

Module 2 รูปแบบของ Infographic

 • Infographic ที่มักใช้งานกันมีอยู่หลายรูปแบบหลายลักษณะ 
 • Infographic อธิบายข้อมูล
 • Infographic แจกแจงข้อมูล
 • Infographic เปรียบเทียบข้อมูล
 • Infographic แสดงสถิติหรือผลสำรวจ
 • Infographic แสดงลำดับขั้นตอนของข้อมูล
 • Infographic แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล
 • Infographic แสดงข้อมูลตามลำดับเวลา
 • Infographic แสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
 • Infographic แบบผสมผสาน

Module 3 การเตรียมข้อมูลส าหรับ Infographic

 • ส่วนประกอบของข้อมูลใน Infographic
 • หัวใจของการเตรียมข้อมูลสำหรับทำ Infographic
 • เทคนิคย่นย่อข้อมูลให้สั้น
 • วิธีแปลงข้อมูลธรรมดาให้เป็น Infographic
 • ตัวอย่างการแปลงข้อมูลธรรมดาเป็น Infographic

Module 4 ภาพกราฟิกที่มักใช้ใน Infographic

 • ภาพไอคอน
 • ภาพการ์ตูน
 • ภาพสัญลักษณ์
 • ภาพกราฟิกทั่วไป
 • ภาพถ่าย
 • รูปทรงเรขาคณิต
 • เส้นและลูกศร
 • ชาร์ตและไดอะแกรม
 • แผนที่
 • แบ็คกราวด์
 • กราฟฟิกอื่น

Module 5 เรียนรู้เรื่องการออกแบบ Infographic

 • หลักสำคัญในการออกแบบ Infographic
 • สไตล์การออกแบบ Infographic
 • แบบราบ (Flat)
 • เสมือนจริง (Photorealistic)
 • 3 มิติ (3D)
 • เน้นโครงร่าง (Outline)
 • การเลือกใช้สีในการออกแบบ (Infographic)
 • เข้าใจเรื่องภาพ Vector กับ Bitmap

Module 6 ออกแบบ Infographic ด้วย Adobe Illustrator

 • รู้จักโปรแกรม Adobe Illustrator ในเบื้องต้น
 • สร้างไฟล์ใหม่, บันทึกไฟล์งาน, เอ็กซ์พอร์ตไฟล์งานแบบต่างๆ
 • เริ่มสร้างเส้นและรูปทรงต่างๆ ด้วย Adobe Illustrator
 • กลุ่มเครื่องมือสร้างเส้น
 • กลุ่มเครื่องมือสร้างรูปทรง
 • กำหนดสีสันให้อ็อบเจกต์และเส้นขอบ
 • กำหนดสีให้อ็อบเจกต์และเส้นขอบ
 • กำหนดสีแบบ Gradient
 • การตัด รวมวัตถุด้วย Pathfinder และ Shape Builder tool
 • สร้างตัวอักษรใน Adobe Illustrator
 • การใช้ Glyph
 • เทคนิคการลงสีด้วย Live Paint
 • Workshop ต่างๆ

Module 7 ออกแบบ กราฟ และ Effect ด้วย Adobe Illustrator

 • การสร้าง Symbol
 • การออกแบบกราฟ แบบต่างๆ
 • การใช้ Symbol ร่วมกับกราฟ
 • การใส่ Effect ส าหรับออกแบบ Infographic
 • Workshop ต่างๆ

Module 8 ออกแบบ Infographic ด้วย Adobe Photoshop

 • รู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop ในเบื้องต้น
 • สร้างไฟล์ใหม่, บันทึกไฟล์งาน, เอ็กซ์พอร์ตไฟล์งานแบบต่างๆ
 • การปรับสีรูปภาพต่างๆ
 • การใช้งาน Layer
 • สร้างตัวอักษรใน Adobe Photoshop
 • การสร้างไฟล์ Gif Animation
 • การลบภาพแบบต่างๆ
 • การลบภาพแบบละเอียด Refine Mask
 • การใช้ Layer Styles
 • การวาด Shape ใน Photoshop
 • การแก้ไข Shape
 • การใช้ไฟล์ Illustrator ร่วมกับ Photoshop
 • การ Save ไฟล์แบบต่างๆ

Module 9 ออกแบบ Infographic ด้วยเครื่องมือออนไลน์ฟรี

 • แนะนำเครื่องมือ และเว็บที่สร้างงาน Infographic ฟรี
 • เรียนรู้การออกแบบ Infographic ที่ Piktochart
 • เรียนรู้การออกแบบ Infographic ที่ Visual.ly
 • แนะนำเว็บไซต์ที่เก็บ Template สำหรับสร้าง Infographic
 • การนำผลงาน Infographic แสดงผลหรือเผยแพร่บนเว็บ
13/02/2020 13:27:33