JSP Servlet and JDBC Build a Database App Workshop

JSP Servlet and JDBC Build a Database App Workshop

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บด้วยภาษา Java ด้วย JSP แล Servlet เป็นการสอนแบบเน้นทำ Workshop ในงานจริง คุณจะได้เรียนรู้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ JSP/Servlet ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนขึ้นประยุกต์ใช้ในงานจริง

เนื้อหาจะเริ่มจากภาพรวมคร่าว ๆ ของ JSP และ Servlet จากนั้นจะแสดงวิธีการตั้งค่าเครื่องมือในการพัฒนาทั้ง Apache Tomcat และ Eclipse or Netbeans ให้เชื่อมต่อกัน

เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดของ JSP ทั้ง Expressions, Scriptlets และ Declaration คุณจะได้เรียนรู้ Object ต่าง ๆ ที่มากับ JSP ที่ได้รับความนิยมและใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นในฝั่งของ Servlet จะแนะนำขั้นตอนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การสื่อสารกับส่วนของ Frontend ทั้ง HTML และ JavaScript การออกแบบดีไซน์ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน

สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้การออกแบบระบบแบบ MVC ซึ่งเป็นโครงสร้างการพัฒนาแอพพลิคชั่นที่เหมาะสมสำหรับโครงการขนาดเล็กไปถึงใหญ่ ทั้งทำงานเดี่ยวหรือเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่าน Workshop ที่เราเตรียมไว้ให้เรียนรู้อีกมากมาย เมื่อจบหลักสูตรนี้ไป ผู้เรียนสามารถนำโครงสร้างที่ได้ไปเริ่มโครงการของตัวเองได้ทันที

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เข้าใจและใช้งานฟังก์ชันใน JSP และ Servlet สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้ตั้งแต่พื้นฐาน
 • ติดตั้ง JSP/Servlet สำหรับการพัฒนาบน Tomcat ร่วมกับ Eclipse ได้
 • เรียรู้ JSP Expressions , Scriptlets และ Declarations
 • เรียนรู้การอ่านข้อมูลมาแสดงผลใน HTML ด้วย JSP และ Servlet
 • เข้าใจการจัดการแอพพลิเคชั่นด้วย Session และ Cookie เพื่อติดตามข้อมูล user
 • เข้าใจการเขียน JSP ด้วย JSTL เพื่อช่วยให้การเขียนชุดคำสั่งสั้นลง
 • สร้างเว็บแอพหลายภาษา (Multi-Lingual) ได้ด้วย JSTL
 • เข้าใจและเขียนแอพแบบ MVC ด้วย JSP และ Servlet ได้
 • สร้าง HTML Tables ด้วย JSP และ Servlet ได้
 • เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย JDBC Library และทำการ CRUD (Creat-Read-Update-Delete) ได้
 • สร้างเว็บแอพที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาเว็บแอพเคชั่นด้วย Java JSP & Servlet ร่วมกันฐานข้อมูลต่างๆ

ความรู้พื้นฐาน:

 • การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML & CSS
 • ภาษา JavaScirpt พื้นฐานสำหรับการทำงานบนเว็บ
 • ภาษาโปรแกรมมิ่ง Java พื้นฐาน
 • พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล เช่น MySQL , SQLServer , Oracle มาบ้างเล็กน้อย
 • เข้าใจพื้นฐานเทคโนโลยีของเว็บแอพพลิเคชั่นมาบ้าง หากไม่มีจะแนะนำทางให้

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 18 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

Module 1: Getting Started with JSP

 • JSP and Servlets Overview
 • Setting Up the Development Enviroment
 • Installing Tomcat on MS Windows
 • Installing Tomcat on Mac
 • Installing Eclipse on MS Windows
 • Install Eclipse on Mac
 • Connectin Eclipse on Tomcat

Module 2: JSP Fundamentals

 • JSP Hello World
 • JSP Expressions
 • JSP Scriptlets
 • JSP Declarations
 • Calling a Java Class from JSP
 • JSP Built-In Object
 • Including Files in JSP

Module 3: Reading HTML Form Data with JSP

 • HTML Forms Overview
 • Drop-Down Lists
 • Radio Buttons
 • Checkboxes - Overview
 • Checkboxes - Write som Code

Module 4: State Management wit JSP

 • Tracking user actions with Sessions Overview
 • Tracking user actions with Sessions Write Code
 • Personalize Content with Cookie Overview
 • Personalize Content with Cookies App
 • Personalize Content with Cookies Write Code

Module 5: JSP Standard Tag Library (JSTL) - Core Tags

 • JSP Tags Overview
 • Install JSTL JAR files
 • JSTL Core Tags - Looping with forEach Overview
 • JSTL Core Tags Project Setup
 • JSTL Core Tags Looping with forEach - Write Code
 • JSTL Core Tags Looping with for Each Building HTML Tables
 • Reading Cookies with JSTL
 • JSTL Core Tags Testing Conditionals with the IF tag
 • JSTL Core Tags choose Tag

Module 6: JSP Standard Tag (JSTL) - Function Tags

 • JSTL Function Tags length toUpperCase and startsWith
 • JSTL Function Tags split and join

Module 7: Build a Multi-Lingual App with JSTL i18n Tags

 • Multi-Lingual / Internationalization Overview
 • Multi-Lingual / Internationalization Message
 • Build a Multi - Lingual App with JSTL

Module 8: Servlet Fundamentals 

 • Hello World Servlet Overview
 • Hello World Servlet Let's Write some code
 • Comparing Servlets and JSP What's the Difference
 • Reading HTML Form Data with Servlets Overview
 • HTML Forms Difference between GET and POST
 • Reading Servlet Parameter
 • Reading Servlet Parameter Write some Code

Module 9: MVC- Build and MVC App with Servlets and JSP

 • MVC with Servlets and JSP
 • MVC with Servlets and JSP In More Detail
 • MVC with Servlets and JSP Create Student Class
 • MVC with Servlets and JSP Create StudentDataUtil
 • MVC with Servlets and JSP Create MVC Servlet
 • MVC with Servlets and JSP Create JSP View with HTML Tables

Module 10: Build A Complete Database Web App with JDBC - Live workshop part 1

 • Project Overview and Demo
 • Download JDBC Source Code
 • Installing the MySQL Database on MS Windows
 • Installing the MySQL Database on Mac
 • Setting up our Project Database with Sample Data
 • Setup Tomcat Datasource for Connection Pooling
 • Test Tomcat Connection Pooling
 • Tune and Configure Tomcat JDBC Connection Pool for Production Use
 • MVC Application Architecture

Module 11: Build A Complete Database Web App with JDBC - Live workshop part 2

 • List Students - Overview
 • List Students - Creating the JDBC Code
 • List Students - Building the Servlet
 • List Students - Developing the JSP
 • List Students - Making it Pretty with Cascading Style Sheets (CSS)
 • List Students - Adding JSTL Functionality
 • List Students - Adding a Welcome File
 • Add Student - Overview
 • Add Student - Setting up the Button
 • Add Student - Constructing the HTML Form
 • Add Student - Developing the Servlet
 • Add Student - Creating the JDBC Code

Module 12: Build A Complete Database Web App with JDBC - Live workshop part 3

 • Update Student - Overview
 • Update Student - Creating the Update Link
 • Update Student - Prepopulating the HTML Form - Part 1
 • Update Student - Prepopulating the HTML Form - Part 2
 • Update Student - Developing the Servlet
 • Update Student - Creating the JDBC Code
 • Delete Student - Overview
 • Delete Student - Creating the Delete Link
 • Delete Student - Developing the Servlet and JDBC Code

Module 13: Deploying a WAR file to Tomcat

 • Deploying To Tomcat using WAR files

คำค้นหา:

หลักสูตร JSP Servlet and JDBCอบรม JSP Servlet and JDBCสอน JSP Servlet and JDBC สถาบันฝึกอบรม JSP Servlet and JDBCจัดอบรมหลักสูตร JSP Servlet and JDBCการทำ JSP Servlet and JDBC คืออะไรคอร์สอบรม JSP Servlet and JDBCworkshop JSP Servlet and JDBCอาจารย์สอน JSP Servlet and JDBCสถานที่เรียน JSP Servlet and JDBสอน JSP Servlet and JDBC ราคาถูกสอน JSP Servlet and JDBC ชลบุรี

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-12-10 20:45:56