Laravel 5.7 Workshop สร้างร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce Shop Website) ใน 3 วัน

Laravel 5.7 Workshop สร้างร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce Shop Website) ใน 3 วัน

การพัฒนาระบบ E-Commerce ขึ้นมาเองค่อนข้างมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่พอควร หากคนที่เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP มาก่อนจะเข้าใจดีว่ามีฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายที่ต้องเรียนรู้ในการประยุกต์สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ซักเว็บหนึ่ง และหากตัองการทำกันเป็นทีมหลายคนก็จะยิ่งวุ่นวายพอสมควรเลย

แนวทางที่เหมาะสมคือควรเลือกใช้ Framework สักตัวมาทำงานร่วมกัน จะได้มาตรฐานและทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น ทั้งยังไม่ต้องเขียนเองทุกอย่างตั้งแต่เริ่ม ระบบที่ได้ก็มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีกว่า

ในหลักสูตรนี้จะเป็น Workshop การสร้างร้านค้า E-Commerce ด้วย Laravel 5.7 ล่าสุด ซึ่งเป็น Framework อันดับต้น ๆ ของ PHP ที่นักพัฒนานิยมนำมาใช้กัน ตัว Laravel 5.7 รองรับ PHP เวอร์ชั่น 7 ได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสร้างเว็บไซต์ E-Commerce ตั้งแต่พื้นฐานสามารถเรียนรู้ได้จากหลักสูตรนี้ เรียนจบภายใน 3 วันสามารถกลับไปสร้างเว็บไซต์นำเสนอหรือขายสินค้าได้เองทันที

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้การเตรียมระบบและเครื่องมือสำหรับการทำงาน
 • เรียนรู้ขั้นตอนการติดตั้ง Laravel 5.7
 • การสร้าง Template สำหรับร้านค้า E-Commerce
 • การใช้ Bootstrap 4 Template
 • เรียนรู้การสร้างระบบชำระเงินในร้านด้วย PayPal
 • เรียนรู้การใช้ส่วนเสริมสำหรับระบบ Shoppingcart
 • การสร้าง Routes, Controller, Model ใน Laravel สำหรับสร้าง E-Commerce site
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • เรียนรู้การสร้างหมวดหมู่สินค้า
 • เรียนรู้การแสดงข้อมูลสินค้าตามหมวดหมู่
 • เข้าใจการออกแบบระบบตะกร้าสินค้า
 • เรียนรู้การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลในตะกร้าสินค้า
 • เรียนร้การทำระบบหลังบ้านของผู้ใช้งานหรือลูกค้า
 • เรียนรู้การทำระบบหลังบ้านของผู้ดูแลระบบ
 • สร้างระบบ Dashboard สำหรับเจ้าของร้าน
 • การอัพโหลดภาพสินค้า ไฟล์แนบต่างๆ
 • การส่งเมล์แจ้งเตือน
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้สร้างระบบ E-Commerce ด้วย Laravel 5.7
 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
 • ความรู้พื้นฐานในการเขียน PHP & MySQL มาบ้าง
 • ความรู้พื้นฐานการในการออกแบบเว็บไซต์มาบ้าง
 • ความรู้พื้นฐานในการทำงานกับฐานข้อมูลมาบ้าง
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 8,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 8,010 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: การเตรียมสภาพแวดล้อมของระบบ

 • การติดตั้งและ Config PHP, mysql 
 • การติดตั้ง Tool สำหรับการพัฒนา
 • การติดตั้งส่วนเสริมที่จำเป็น
 • การติดตั้ง Git
 • การติดตั้ง Composer
 • การตั้งค่าเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติม

Module 2: เริ่มต้นสร้างระบบร้านค้าด้วย Laravel 5.7

 • Why Laravel
 • Create our Application
 • First Test Of Our Application in Browser
 • Integrate Bottstrap in Application
 • Create First Page
 • Create First Controller
 • Place Logo Into Our Application
 • Create First Migration Into Database
 • Create Links
 • Create Menu Page
 • Create Contact Page
 • Add Admin To Our Application
 • Create Product Page in Admin
 • Products Controller
 • Integrate Image
 • Add Products Route
 • Add Product Details Function To Products Controller
 • Design Product Details Page
 • Integrate Shopping Cart Plugin
 • Cart Controller
 • Add Carts Route
 • Continue Building Carts Controller
 • Add Additional Carts Route
 • Add new functions to Carts Controller
 • Edit Carts Route
 • Add Update Function To Carts Controller
 • Add Authentication To Menu Page
 • Create Checkout Controller
 • Design Checkout Page
 • Continue Design Checkout Page
 • Add Validations To Checkout Controller
 • Create Address Table
 • Create Orders Table
 • Add Checkout Routes
 • Create Profile Controller
 • Design Admin Page
 • Create Update Password Page
 • Continue Building ProfileController
 • Add Image To Page
 • Design Update Password Page
 • Add Messages Into Address Page
 • Create Categories Controller
 • Design Category Page
 • Continue Building Products Controller
 • Design Shop Page
 • Design Products Detail Page
 • Design Orders Page
 • Design Side Navigation in Admin
 • Integrate PayPal into Ecommerce Application
 • Add Carousel

Module 3: การนำระบบไปใช้งานจริงบนออนไลน์ (Deploy)

 • การสำรองฐานข้อมูล
 • การ Config ระบบก่อนนำไปขึ้น hosting
 • การเซ็ตอัพระบบบน Cloud server
 • การเซ็ตอัพระบบบน Share hosting
 • การแก้ปัญหาที่พบเมื่อนำไปขึ้นระบบจริง
31/01/2020 10:42:18