การใช้งาน Microsoft Word 2010/2013 ขั้นสูง

การใช้งาน Microsoft Word 2010/2013 ขั้นสูง

Microsoft Word ไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้เฉพาะสร้างเอกสาร 1-2 หน้าเท่านั้น โปรแกรมสามารถที่จะใช้พัฒนา หรือสร้างเอกสารขนาดใหญ่ที่มีหลายร้อยหน้า และมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการแก้ไขทำให้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงอยากนำทุกท่านได้เข้าใจ และนำ  Microsoft Word ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Microsoft Word ไปใช้สร้างเอกสารขนาดใหญ่
 • การประยุกต์ใช้ Microsoft Word กับงานด้านต่างๆ เช่น Mail Merge
 • สร้างเอกสารต้นแบบสำหรับงานที่ใช้ประจำ
 • บันทึกไฟล์เป็นเว็บเพจได้
 • นักเรียน - นักศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆ
 • มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional อย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานบน Microsoft Word มาแล้วระดับหนึ่ง
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,600 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

 1. เทคนิคในการใช้งานทั่วไปใน MS-Word
 2. สร้าง Tab เพื่อพิมพ์ข้อความในตำแหน่งที่ต้องการ
 3. สร้างคอลัมน์ในเอกสารการทำงาน
 4. ตรวจสอบและแก้ไขเอกสาร
 5. สร้างเอกสารต้นแบบ
 6. การจัดดัชนีในงาน Figure & Table
 7. แบ่ง Section ในเอกสาร
 8. ใช้งาน Style ในเอกสารขนาดยาว
 9. สร้างสารบัญ
 10. การจัดการงานพิมพ์สำหรับเอกสารขนาดใหญ่
 11. ผนวกเอกสารด้วย Mail Merge
 12. ใช้งาน MS-Word ร่วมกับ MS-Excel และ MS-PowerPoint
 13. การใช้งาน Microsoft Word กับระบบข่าวสาร Outlook เช่น Routing Slip, การยืนยันเอกสาร
 14. สร้าง Hyperlink และการใช้งานเอกสารแบบเว็บเพจ
10/02/2020 16:22:05