• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง

การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง

Microsoft Word ไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้เฉพาะสร้างเอกสาร 1-2 หน้าเท่านั้น โปรแกรมสามารถที่จะใช้พัฒนา หรือสร้างเอกสารขนาดใหญ่ที่มีหลายร้อยหน้า และมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการแก้ไขทำให้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงอยากนำทุกท่านได้เข้าใจ และนำ  Microsoft Word ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รอบการเปิดอบรม

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Microsoft Word ไปใช้สร้างเอกสารขนาดใหญ่
 • การประยุกต์ใช้ Microsoft Word กับงานด้านต่างๆ เช่น Mail Merge
 • สร้างเอกสารต้นแบบสำหรับงานที่ใช้ประจำ
 • บันทึกไฟล์เป็นเว็บเพจได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียน - นักศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆ

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional อย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานบน Microsoft Word มาแล้วระดับหนึ่ง

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 4,000 บาท โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,600 บาท

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

 1. เทคนิคในการใช้งานทั่วไปใน MS-Word
 2. สร้าง Tab เพื่อพิมพ์ข้อความในตำแหน่งที่ต้องการ
 3. สร้างคอลัมน์ในเอกสารการทำงาน
 4. ตรวจสอบและแก้ไขเอกสาร
 5. สร้างเอกสารต้นแบบ
 6. การจัดดัชนีในงาน Figure & Table
 7. แบ่ง Section ในเอกสาร
 8. ใช้งาน Style ในเอกสารขนาดยาว
 9. สร้างสารบัญ
 10. การจัดการงานพิมพ์สำหรับเอกสารขนาดใหญ่
 11. ผนวกเอกสารด้วย Mail Merge
 12. ใช้งาน MS-Word ร่วมกับ MS-Excel และ MS-PowerPoint
 13. การใช้งาน Microsoft Word กับระบบข่าวสาร Outlook เช่น Routing Slip, การยืนยันเอกสาร
 14. สร้าง Hyperlink และการใช้งานเอกสารแบบเว็บเพจ

คำค้นหา:

การใช้งาน microsoft wordใช้งาน microsoft wordใช้ microsoft wordmicrosoft wordmicrosoftwordการใช้งาน microsoft word ขั้นสูงmicrosoft word ขั้นสูงขั้นสูง microsoft wordขั้นสูง wordสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53