การใช้งาน Microsoft Word 2010/2013 พื้นฐาน

การใช้งาน Microsoft Word 2010/2013 พื้นฐาน

Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดทำเอกสาร ซึ่งรองรับเอกสารขนาดเล็กจนถึงการจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม สามารถที่จะบันทึก และจัดเก็บในรูปแบบเว็บเพื่อเข้าดูผ่านอินเตอร์เน็ต และทำงานร่วมกับชุด Microsoft Office อื่นๆได้อย่างดี

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • รู้จัก และนำ Microsoft Word ไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้
 • สร้างเอกสารอย่างง่าย และปรับแต่งเอกสารให้สวยงาม
 • ใช้งาน Microsoft Word ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆในชุด Microsoft Office 

กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียน -นักศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • พนักงานองค์กรต่างๆ 

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
 • ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 9x/2000/XP ได้อย่างดี

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

 • Microsoft Word คืออะไร
 • แนะนำให้รู้จักกับหน้าจอ และเครื่องมือที่จำเป็น
 • การสร้างเอกสารอย่างง่าย
 • การเปิด และ การแก้ไขข้อความ
 • การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
 • การใช้งานพารากราฟ
 • การจัดแนวเอกสารแบบต่างๆ
 • การแทรกตาราง และการปรับเปลี่ยนค่าในตาราง
 • การแทรกรูปภาพ และออปเจคต่างๆ
 • การใส่หัว และท้ายกระดาษ
 • การจัดการงานพิมพ์ใน Microsoft Word
 • เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร Microsoft Word

คำค้นหา:

การใช้งาน microsoft word ใช้งาน microsoft word ใช้ microsoft word microsoft word การใช้งาน microsoft word พื้นฐาน microsoft word พื้นฐาน พื้นฐาน microsoft word พื้นฐาน word สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-12-28 01:06:17