การใช้งาน Microsoft Word 2010/2013 พื้นฐาน

การใช้งาน Microsoft Word 2010/2013 พื้นฐาน

Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดทำเอกสาร ซึ่งรองรับเอกสารขนาดเล็กจนถึงการจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม สามารถที่จะบันทึก และจัดเก็บในรูปแบบเว็บเพื่อเข้าดูผ่านอินเตอร์เน็ต และทำงานร่วมกับชุด Microsoft Office อื่นๆได้อย่างดี

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • รู้จัก และนำ Microsoft Word ไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้
 • สร้างเอกสารอย่างง่าย และปรับแต่งเอกสารให้สวยงาม
 • ใช้งาน Microsoft Word ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆในชุด Microsoft Office 
 • นักเรียน -นักศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • พนักงานองค์กรต่างๆ 
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
 • ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 9x/2000/XP ได้อย่างดี
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

 • Microsoft Word คืออะไร
 • แนะนำให้รู้จักกับหน้าจอ และเครื่องมือที่จำเป็น
 • การสร้างเอกสารอย่างง่าย
 • การเปิด และ การแก้ไขข้อความ
 • การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
 • การใช้งานพารากราฟ
 • การจัดแนวเอกสารแบบต่างๆ
 • การแทรกตาราง และการปรับเปลี่ยนค่าในตาราง
 • การแทรกรูปภาพ และออปเจคต่างๆ
 • การใส่หัว และท้ายกระดาษ
 • การจัดการงานพิมพ์ใน Microsoft Word
 • เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร Microsoft Word
23/05/2023 22:00:36