การใช้งานโปรแกรม PowToon

การใช้งานโปรแกรม PowToon

PowToon เป็น Application ที่ใช้สร้าง Video และ Presentation ที่มีเอกลักษณ์แตกต่าง มีการนำเสนอโดยใช้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวต่างๆ มาช่วยทำให้งานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ PowToon สามารถแทรกรูปภาพ เสียง Video การ์ตูนและ Animation ที่หลากหลาย ไฟล์ในการนำเสนอยังถูกจัดเก็บในรูปของ Video และสามารถอัพโหลดลงใน Youtube ได้ทันทีอีกด้วย

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนสื่อแอนิเมชั่นในปัจจุบัน
 • เรียนรู้ประเภทของสื่อแอนิเมชั่น
 • ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชั่น
 • การใช้งานโปรแกรม Powtoon เบื้องต้น
 • การใส่รูปภาพ เสียง คำบรรยายต่างๆ
 • การแก้ไข Timeline
 • การใส่ลูกเล่นเช่น Transittion
 • การใส่ฟอนต์
 • การเลือกสีให้เหมาะสมสวยงาม
 • การ Export ไฟล์ไปใช้งานผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้ 
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,510 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • แนะนำสื่อแอนิเมชั่นในปัจจุบัน
 • ประเภทของสื่อแอนิเมชั่น
 • ตัวอย่างสื่อแอนิเมชั่นแบบต่างๆ
 • ขั้นตอนการสร้างงานแอนิเมชั่น
 • แนะนำ Powtoon
 • การสมัครใช้งาน Powtoon
 • การใช้งาน Powtoon เบื้องต้น
 • การใช้งาน Template
 • การสร้างงานจาก Blank Template
 • ขนาดงาน สำหรับนำไปใช้ด้านต่างๆ
 • การใส่รูปภาพ และ ข้อความต่างๆ
 • การใส่เสียงบรรยาย และ ดนตรีประกอบ
 • การแก้ไข Timeline
 • การใส่Transition
 • การปรับแต่งชิ้นงาน
 • การเลือกใช้ฟอนต์
 • การเลือกใช้สีให้สวยงาม
 • เอฟเฟกซ์แบบต่างๆ
 • การใส่วิดีโอ
 • การบันทึกงาน และ การจัดการงาน
 • การแปลงไฟล์Export
 • การแชร์ผลงานผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ
13/02/2020 13:24:54