เขียนโปรแกรมสำหรับเด็กด้วย Scratch

เขียนโปรแกรมสำหรับเด็กด้วย Scratch

Scratch คือ การเขียนโปรแกรมในรูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับเด็กเพียงลากกราฟฟิกบล็อคคำสั่งแล้วปล่อย นำมาต่อกันคล้ายการต่อเลโก้ เราสามารถนำ scratch มาเขียนโปรแกรมเกมหรือแอนิเมชันต่างๆ ได้อย่างง่ายและสร้างสรรค์ โดยตัว Scratch นั้น ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป, หรือเด็กกว่านั้นโดยมีพ่อแม่ร่วมเล่นด้วย รองรับเกือบทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาไทย

การฝึกเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ยังใช้แนวคิด หลักการเขียนโปรแกรม และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโปรแกรม เช่นเดียวกับที่ใช้ในโปรแกรมภาษาอื่นๆ จึงเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อม ในการเรียนคอมพิวเตอร์ระดับต่อไปที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ถึงแม้ Scratch จะถูกออกแบบมาสําหรับเด็ก แต่ศักยภาพของมันก็สูงพอที่ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะครูสามารถเรียนรู้และใช้ Scratch ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการสอนอย่างสร้างสรรค์ได้ เช่น ออกแบบโจทย์ทดสอบที่ไม่น่าเบื่อ สร้างแบบจําลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจหรือทําสื่อการสอนในวิชาต่างๆ เป็นต้น

ในหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น แนะนำเครื่องมือ เมนูต่าง ๆ การเริ่มต้นเขียนโปรแกรม การกำหนดชุดคำสั่งเงื่อนไขต่าง ๆ จนถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชิ้นงานจริงได้ต่อไป หวังว่าผู้ที่จบหลักสูตรนี้ไปแล้วจะได้รับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ดีขึ้น และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างที่ต้องการ

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการเขียนโปรแกรมสำหรบผู้เริ่มต้น
 • เข้าใจการใช้เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Scratch
 • การเขียนสคริปต์ใน Scratch เพื่อกำหนดการทำงานของตัวละคร
 • การใช้งานบล็อกคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม
 • กำหนดลูกเล่นและเอฟเฟ็คต่างๆ ในโปรแกรม
 • การใส่แอนิเมชั่นในโปรแกรมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
 • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Copy , Paste สร้างไฟล์และโฟลเดอร์
 • การใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows / MacOS
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 2,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 2,250 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: แนะนำแนวคิด แนวทางในการเขียนโปรแกรม

 • ทำไมต้องฝึกเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
 • ประโยชน์ของการเขียนโปแกรมในชีวิตประจำวัน
 • หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมที่ดี 
 • ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับเด็ก

Module 2: แนะนำโปรแกรม Scratch

 • รู้จักเว็บไซต์ Scratch สำหรับการเริ่มใช้งาน
 • แนะนำภาพรวมและหน้าตาของโปรแกรม
 • รู้จักทูลบาร์และเมนูบาร์
 • ตัวละครและเวที
 • การกำหนดพื้นที่สำหรับเขียนสคริปต์
 • การใส่ชุดตัวละครและภาพฉากหลัง
 • การใส่เสียงตัวละครและเสียงประกอบฉาก

Module 3: การเขียนโปรแกรมใน Scratch

 • การสร้างสคริปต์
 • หลักการในการเขียนโปรแกรม
 • การสร้างตัวแปรในโปรแกรม

Module 4: การทำงานกับบล็อคคำสั่ง

 • การใส่ Effect เพิ่มในชุดคำสั่ง
 • การทำซ้ำ (Loop) ในบล็อค
 • การใส่เงา
 • การกำหนดตัวแปรในบล็อค
 • การกำหนดคะแนนในเกมส์

Module 5: ฝึกสร้างโปรเจ็กต์ด้วย Scratch

 • โปรเจ็กต์ตู้ปลาสวยงาม (Aquarium)
 • โปรเจ็กต์ MadLibs
 • โปรเจ็กต์ SimpleCircuit
 • โปรเจ็กต์ GardenSecret
 • โปรเจ็กต์สร้างเปียโน PianoMachine
 • โปรเจ็กต์สร้างเกม FlashChomp
31/01/2020 15:53:11