การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft Office and Internet)

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft Office and Internet)

หลักสูตรนี้จะเป็นการเน้นเรียนถึงหลักความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหลายที่ช่วยในการจัดการเอกสารต่างๆ เช่น โปรแกรม Word , Exel และ Power – Point รวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้, ความเข้าใจในเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทั่วไปได้
 3. ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • นักเรียน,นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจจะศึกษา เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • รู้จักหน้าหน้าต่างของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พอสมควร
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

 

1.การใช้โปรแกรม Microsoft Word

 • การใช้งาน word เบื้องต้น
 • การทำใบโฆษณาสินค้า, แผ่นพับ, ใบปลิว
 • การทำจดหมายเวียนในเอกสาร word
 • การทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 • การบันทึก word เป็นเอกสาร PDF

2.การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

 • การใช้งาน excel เบื้องต้น
 • การทำใบเสนอราคา
 • การคำนวณด้วยสูตรต่างๆ ใน excel
 • การสร้างกราฟแสดงรายได้
 • การสร้างกราฟเพื่อแสดงยอดขายสินค้า
 • การทำรายงาน การปฏิบัติงานของพนักงาน

3.การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point และการใช้งาน Internet

 • การใช้งาน Microsoft Power Point เบื้องต้น
 • การนำเสนอผลงานด้วย Microsoft Power Point

4. ทำความเข้าใจกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและแนะนำส่วนประกอบต่างๆ ของอินเตอร์เน็ต

 • การใช้เครื่องมือมาตรฐานบนแถบเครื่องมือ
 • การตั้งภาษาและขนาดของอักษรเมื่อดูเว็บเพจ
 • การบันทึกหน้าเว็บเพจ
 • การใช้งานปุ่ม SEARCH ENGINE บน google
 • การสมัครใช้งานอีเมล์ต่างๆ (E-MAIL Address) 
 • การดาวน์โหลดไฟล์จาก internet
10/02/2020 16:10:06