หลักสูตรอบรมทั้งหมด

18 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

ในหลักสูตรนี้เป็นการต่อยอดเนื้อหาจากหลักสูตร React JS Basic สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะความรู้ในหัวข้อที่สำคัญๆ อีกหลายประเด็นในการใช้งาน React JS อาทิ การเขียน...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

สำหรับเนื้อหา Advanced React Native (ขั้นสูง) นี้จะเป็นการต่อยอดจากหลักสูตร Intermediate React Native (ขั้นกลาง) เพื่อเข้าสู่การประยุกต์ใช้งานจริงกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Rea...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

สำหรับเนื้อหา Intermediate React Native (ขั้นกลาง) เป็นการต่อยอดจากหลักสูตร Basic React Native (สำหรับผู้เริ่มต้น) เพื่อเรียนรู้ในหัวข้อและประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจ อาทิ การออก...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 5,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,950 บาท

สำหรับเนื้อหา Basic React Native (สำหรับผู้เริ่มต้น) นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆ สำหรับทุกคน เพราะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการพัฒนา Mobile app ว่ากันตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเค...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพมาบ้างเล็กน้อย อาจเขียน php มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยใช้ framework มาก่อนหรือใช้ framework อื่นๆ อยู่แต่อย...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

Representational state transfer หรือ REST คือการสร้าง Web Service ชนิดหนึ่งที่ใช้สื่อสารกันบน Internet ใช้หลัการแบบ Stateless  คือไม่มี Session ซึ่งต่างจาก Web Service แบบอ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

Angular เป็นหนึ่งใน front end framework ที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงตัวหนึ่ง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google เพื่อนำมาประยุกต์สร้างโปรเจ็กต์ในรูปแบบ Single Page Application...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

ยุคสมัยนี้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เน้นไปทางการทำเว็บที่เป็นแบบ Single Page Application (SPA) คือการทำงานจบในหน้าเดียว ไม่ต้องรีโหลด หรือเปลี่ยนหน้าไปมา จึงกำเนิด JavaScr...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Power BI Desktop ช่วยให้สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายแหล่งเช่น Excel, SQL, Oracle เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Microsoft เปิดดาวน์โหลด Power Automate เป็นซอฟต์แวร์ RPA (robotic process automation) Power Automate เป็นบริการที่ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบอัตโน...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 11,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,900 บาท

MEVN Stack คือ Framework ชุดหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพสมัยใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ 
1. MongoDB (M) เป็นฐานข้อมูลแบบ No SQL 
2. Express (E)...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

ในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของ Machine Learning โดยจะเน้นโมเดลการทำนายพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ Linear Regression, Logistic Regression, K-Nearest Neighbor, Naive Bayes และ S...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,000 บาท

Microservices จะแยกพัฒนาแต่ละเซอร์วิซออกจากกันโดยชัดเจน โดยกำหนด API ไว้ให้เรียกใช้ แต่ละเซอร์วิซสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง และหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลท...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

ภาษา Dart (dart programming) นับว่าเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมอีกตัวในโลกการเขียนโปรแกรมมิ่ง โดย Google เปิดตัวภาษานี้มาตั้งแต่ปี 2011 โดยมีเป้าหมายอยากได้ภาษาที่มีความยึดหยุ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

In this eighth of 20 articles in the Building Bootstrap 4 Layouts article series, we’ll expand on the layout we’ve built in the previous article.

Before we...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

โปรแกรม Microsoft Office Word หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Word หรือ Word เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing, Text Document) ต่างๆ เช่น จดหมาย, หนังสือ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,000 บาท

This course provides the knowledge necessary for IT professionals with skills required to install
and configure and admin Windows 10 desktops

...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 13,500 บาท
ลด 10% เหลือ 12,150 บาท

เป็นการเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมภาษา Java จากขั้นพื้นฐาน โดยยังไม่เคยเขียนโปรแกรมภาษาใดมาก่อน โดยในหลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้เริ่มต้นได้ทำความเข้...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,900 บาท
ลด 10% เหลือ 8,010 บาท

โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือที่เรียกกันว่า Microsoft PowerPoint หรือ PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านการนำเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ&r...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

หลักสูตรการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง จะเน้นการใช้เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ภาพต่างๆ โดยการนำเอาความรู้ด้านการ รีทัชภาพ การตกแต่งสีภาพ และการใส่ Effect ต่า...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา