หลักสูตร AutoCAD 2014-2016 2D สำหรับผู้เริ่มต้น

หลักสูตร AutoCAD 2014-2016 2D สำหรับผู้เริ่มต้น

AutoCAD เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของการเขียนแบบ 2 มิติ และขึ้นรูปทรง 3 มิติ แต่ในการทำงานจริงๆ นั้นส่วนใหญ่ User จะใช้งานเฉพาะด้าน 2 มิติเท่านั้น ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกสาขาวิชาชีพทางด้านการออกแบบจำเป็นต้องนำใช้ในการทำงาน ที่เป็นที่ยอดรับกันทั่วไปและเป็นแบบสากล ดังนั้น ในการสอน AutoCAD จะสอนแบบควบคุมทุกเวอร์ชั่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการผสมผสานหลายๆ คำสั่งที่ได้เรียนรู้จนสามารถนำไปใช้เขียนแบบจบงานจนถึงขั้นตอน Plot ลงกระดาษ หรือการแปลงไฟล์เขียนแบบเป็น PDFเพื่อนำเสนอแบบให้ลูกค้าในโอกาสต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

-

 • สถาปนิก
 • มัณฑนากร
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์พอสมควร
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. แนะนำส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม AutoCAD
 2. การอ่านแบบและการเขียนแบบต่างๆ
 3. การเรียกใช้เครื่องมือแบบต่างๆ
 4. การสร้างวัตถุชนิดต่างๆ
 5. การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ
 6. การใช้งาน Layer
 7. การบอกขนาดและเขียนข้อความ
 8. การสร้างชิ้นงานสำเร็จรูป
 9. การ Plot การพิมพ์งาน
 10. AutoCAD TIP and TRICKS
 11. การสร้างวัตถุ 3 มิติขั้นพื้นฐาน
 12. การเตรียมกระดาษในการพิมพ์แบบแปลน
 13. workshop
13/02/2020 13:47:24