หลักสูตร Crystal Report

หลักสูตร Crystal Report

หลักสูตรการใช้งาน Crystal Report เป็นหลักสูตรในการออกแบบรายงาน เป็นเครื่องมือพัฒนาตัวหนึ่งที่ได้รับยอมรับในการใช้งานอย่างมากในปัจจุบัน สามารถใช้งานติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรงหรือเป็นตัวโปรแกรมพัฒนาร่วมกับ โปรแกรมพัฒนาตัวอื่น ๆ เช่น VB.NET , C#.NET และ Database  Crystal 11 โดยเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง การใช้ Formulas และ Parameter Fields แบบต่าง ๆ ใน Crystal Reports การเรียก Crystal Reports จาก VB.NET การส่ง DataTables เข้าไปใน Reports การสร้างกราฟ และจัดการกับ SubReports การสร้างและการจัดการ CrossTab Reports การสร้าง User-Defined Functions ใน ActiveX เพื่อใช้ใน Reports

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

วันที่ 31 กรกฎาคม และ 1,2 สิงหาคม 2019 (3 วัน)

ลงทะเบียนจอง    ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Report  ด้วย Crystal Report ในลักษณะต่าง ๆ
 • สามารถสร้าง Crystal Report ไปงานร่วมกับระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่
 • สามารถพัฒนาระบบงานในลักษณะ Report ต่าง ๆ ได้
 • สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมาย:

 • โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบ หรือผู้ที่ดูแลระบบงาน ที่มีความรู้ Java Programming และ RDBMS มาแล้ว
 • นักบริหาร  นักธุรกิจ  นักบัญชี  เลขานุการ  นักการเงิน  นักการตลาด  นักวิเคราะห์ตัวเลข  วิศวกร
 • ผู้สนใจที่ต้องการใช้ Crystal Reports ในการสร้างรายงานสารสนเทศจากฐานข้อมูล 

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Windows 95/98/ME/XP/2000
 • มีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา Visual Basic
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 6,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,210 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Report ด้วย Crystal Report
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Program Crystal Report
 • การกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ให้กับรายงาน
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ Section ต่าง ๆ, การสร้างและการกำหนด Section
 • การสร้างและการใช้งาน Object
 • การทำงานด้วย Field Object, Text Object
 • การทำงานด้วย Special Fields, Database Fields
 • การ Sort Record ต่าง ๆ
 • การสร้างและการควบคุม Sub Total ที่ต้องการ
 • การสร้าง Grand Totals ของ Record
 • การใช้งาน Grand Totals Grouping Options
 • การใช้งาน Parameters
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสูตรต่าง ๆ
 • การ Grouping Record / Modify Record ในลักษณะต่าง ๆ
 • การสร้าง Nested or Multiple Groups
 • การ Applying Specified Order Grouping
 • การใช้งาน Top N/Sort Group Expert
 • การใช้งาน Function ต่าง ๆ ของโปรแกรม
 • การสร้างกราฟในการทำรายงาน
 • การควบคุมกราฟในลักษณะต่าง ๆ
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานบน Web
 • การนำ Crystal Report ไปทำงานในลักษณะของ Web
 • การ Export ในลักษณะต่าง ๆ
 • การกำหนดวิธีการนำฐานข้อมูลเข้ามาใช้รายงาน
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Query ของ Crystal Report
 • วิธีการสร้าง การใช้งาน และการประยุกต์ Query กับ  Crystal Report
 • การใช้งาน Crystal Report กับ Visual Basic
 • ความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน Crystal Report กับ ภาษาอื่น ๆ

คำค้นหา:

crystal report คือ crystal report runtime การ ใช้ crystal report php crystal report โปรแกรม crystal report สอน crystal report วิธีใช้ crystal report crystal report php การสร้างรายงาน ด้วย crystal report การใช้งาน crystal report crystal report 2008 crystal report 8 crystal report 2013 crystal report 11 asp.net crystal report crystal report server

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-02-03 17:01:36