หลักสูตร MongoDB

หลักสูตร MongoDB

MongoDB เป็น database แบบ Document-Oriented โดยลักษณะข้อมูลที่ทำการเก็บจะคล้ายกับ JSON เป็นอย่างมาก มีข้อดีอย่างมากคือ Row แต่ละ Row ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกัน ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นภาพรวมของการใช้งานแอพพลิเคชันร่วมกับ MongoDB และได้ทราบถึงวิธีการใช้งาน NoSQL ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำ MongoDB ไปใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชันเดินที่มีอยู่และสามารถมารถเขียนแอพพลิเคชันใหม่โดยใช้งาน MongoDB ได้

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • สามารถเขียนแอพของ MongoDB ได้
 • สามารถประยุกต์แอพ MongoDB ได้
 • นำไปพัฒนาใช้กับงานได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ดูแลด้านไอทีของบริษัท

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้พิ้นฐานในการเขียนโปรแกรม
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
   

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,110 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

Day 1.

 • MongoDB คืออะไร
 • ความรู้เกี่ยวกับ JSON เบื้องต้น
 • ทำไมต้องใช้ MongoDB
 • การติดตั้งและการจัดการ
 • การติดตั้ง MongoDB
 • การสั่งเริ่มและหยุดการทำงานของ
 • MongoDB
 • JavaScript console
 • Security และ Authentication
 • โปรแกรม client และ driver
 • ภาพรวมและวิธีการ integration

Day 2.

 • MongoDB ขั้นพื้นฐาน
 • Servers
 • Databases
 • Collections
 • Documents / Objects
 • คำสั่ง NoSQL
 • CRUD
 • Indexes
 • Projections
 • Conditional operators
 • Limit and skip
 • grouping
 • Map / reduce

Day 3.

 • สร้างแอพพลิเคชันกับ MongoDB
 • ตัวอย่าง
 • Master / slave
 • Sharding
 • Profiler
 • Import / Export
 • backup

คำค้นหา:

เรียน MongoDB อบรม MongoDB สอน MongoDB หลักสูตร MongoDB เนื้อหา MongoDB จัดอบรม MongoDB อบรมนอกสถานที่ MongoDB คอร์ส MongoDB อาจารย์สอน MongoDB สถาบันสอน MongoDB

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-02-20 23:58:24