หลักสูตร Python Basic

หลักสูตร Python Basic

สอน Python

Python นับเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถของตัวภาษาที่มีความหลากหลายครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการนำมาพัฒนา Web Application, Desktop App, IOT , AI , Machine learning เป็นภาษาที่มีความต้องการในตลาดการพัฒนาซอฟแวร์อย่างสูง ตัวภาษาเองเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในสายงานการเขียนโปรแกรม รูปแบบภาษาทำความเข้าใจง่าย เรีนนรู้ได้เร็ว มันจึงเป็นภาษาที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วไป

ในหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เริ่มต้นในสายงานโปรแกรมมิ่ง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทาง เรียนรู้โครงสร้างของภาษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และนำไปปรับใช้ได้ทันที ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมมิ่งมาอย่างยาวนาน ดังนั้นผู้เรียนจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้สอน และได้แนวทางแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษา Python เพื่อนำไปต่อยอดในงานต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้เข้าใจภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น
 • เข้าใจโครงสร้างของภาษาได้อย่างถ่องแท้
 • เรียนรู้การนำ Python ไปพัฒนา Web Application
 • เรียนรู้แนวทางการนำ Python ไปใช้ในงานคำนวณ
 • เรียนรู้การนำไปประยุกต์พัฒนาในงานจริงต่อไป
 • โปรแกรมเมอร์และผู้ดูแลระบบ
 • ฝ่ายไอที ผู้ดูแลและพัฒนาระบบขององค์กร
 • ครู-อาจารย์
 • นักเรียน-นักศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์ได้
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 4,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,050 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

ทดสอบก่อนเรียน (Python Pretest)

 • ทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบออนไลน์

Module 1 แนะนำภาษา Python (Overview)

 • ทำไมภาษา Python ถึงเหมาะกับการเริ่มต้น
 • คุณสมบัติเด่น / ด้อย ของภาษา Python

Module 2 การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม

 • การเลือกเวอร์ชั่นของ Python พร้อมการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียน
 • แนะนำการติดตั้ง Python 2 Version ในเครื่องเดียวกัน
 • การติดตั้งเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรม (Editor) โดยใช้ PyCharm 
 • การตั้งค่าและ Configuration เครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน 

Module 3 พื้นฐานภาษา Python 

 • โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
 • ตัวแปร การกำหนดค่าและชนิดข้อมูล
 • นิพจน์ ตัวดำเนินการ และตัวถูกดำเนินการ
 • เงื่อนไข การตัดสินใจ การควบคุมทิศทาง และการทำซ้ำ

Module 4 รู้จักฟังก์ชัน (function) และการสร้างฟังก์ชันใช้งาน 

 • แนวทางการสร้างฟังก์ชันในภาษา Python
 • รูปแบบการสร้างฟังก์ชันที่มีการรับค่าแบบต่าง ๆ 
 • การนำฟังก์ชันไปใช้งาน
 • การกำหนดขอบเขตของตัวแปรในฟังก์ชัน  

Module 5 โมดูลและแพ็คเกจ (Modules and Packages) ใน Python 

 • แนะนำการสร้างโมดูล (module) ใน Python เบื้องต้น
 • การเรียกใช้งานโมดูล (module) ใน Python แบบต่างๆ 
 • แพ็คเกจ (Packages) และการใช้งานใน Python
 • การนำ Package จากภายนอกมาใช้งานร่วมด้วย  

Module 6 การจัดการแฟ้ม (file) ข้อมูลใน Python

 • การสร้างและลบแฟ้มข้อมูลใน Python
 • การเปิดอ่านไฟล์ข้อมูลประเภท Text file ใน Python
 • การอ่านไฟล์ข้อมูล text file แบบระบุบรรทัดและแบบทั้งไฟล์ใน Python

Module 7 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา Python (OOP in Python)

 • แนวคิดการสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุใน python (oop)
 • การสร้างคลาส (Creating class) ใน python
 • การสร้าง object และเรียกใช้งาน
 • การสืบทอดของ class และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Module 8 การจัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรมใน Python

 • แนวทางการจัดการข้อผิดพลาดในโปรแกรม
 • การใช้งานโปรแกรม Pycharm เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด
 • การ debug ผ่านโปรแกรม Pycharm
 • ทดสอบโปรแกรมตัวอย่างเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและการตรวจเช็ค

Module 9 การเขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล

 • ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL
 • ลง Driver สำหรับ MySQL หรือ PostgresSQL
 • การติดตั้ง Module เชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานมูลใน Python
 • ทดสอบเรียกข้อมูลมาแสดงผลใน Console

Module 10 การใช้งาน Git Version control ใน Python

 • ติดตั้งโปรแกรม git
 • การ Clone Project Python จากภายนอกมาใช้งานผ่านโปรแกรม git
 • การ Clone module ของ Python มาใช้งาน
 • การใช้งานคำสั่ง git เบื้องต้นเพื่อทำการเก็บประวัติ
 • ทดสอบแชร์โปรเจ็กต์งานร่วมกันผ่านโปรแรม git

Module 11 Python GUI

 • การเรียกใช้ Module สร้าง UI
 • การสร้าง UI แบบง่ายๆ 
 • การส่งค่า รับค่าจากฟอร์มใน Python GUI

แบบทดสอบหลังเรียน (Python Posttest)

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบออนไลน์
05/02/2020 20:43:17