หลักสูตร Solidwork 2015-2017 Basic and Intermediate

หลักสูตร Solidwork 2015-2017 Basic and Intermediate

หลักสูตร SolidWorks Essentials สอนให้คุณใช้งานโปรแกรม SolidWorks ใน การออกแบบงานด้าน Mechanical ซึ่งจะสร้างงานในแบบ Parametric คือมีการ เชื่อมโยงกันในด้านของรูปร่าง และขนาดของโมเดล (Part), งานประกอบ (Assembly) และ งานแบบ 2 มิติ (Drawing) และสามารถสร้างงาน 2 มิติ (Drawing) จาก โมเดล (Part) และงานประกอบ (Assembly) ได้ ในคอร์สนี้จะมีเนื้อหาแบบโดยรวมหรือทักษะพื้นฐานในการที่จะเรียนในคอร์สขั้นสูง ต่อไป โดยจะเน้นในด้านของ โมเดลชิ้นเดียว และฟังชั่นพื้นฐานต่างๆ ในคอร์สนี้จะอธิบายกระบวนการทำงาน และให้คุณได้เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการออกแบบ ต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

-

 • สถาปนิก
 • มัณฑนากร
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ตกแต่งภายใน
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 4,950 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. ทำความเข้าใจพื้นฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)

 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมส่วนต่างๆ (PART, DRAWING, ASSEMBLY)
 • หลักการเลือกระนาบที่เหมาะสมกับการสร้างงาน 3 มิติ
 • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการสร้าง SKETCH 2 มิติ และงาน 3 มิติ
 • การแสดงภาพตัด SECTION และการแสดงภาพชิ้นงานลักษณะต่างๆ
 • การย่อ - ขยาย (SCALE),การย้าย (MOVE), การหมุน (ROTATE) ชิ้นงาน
 • การกำหนดขนาดด้วยคำสั่ง SMART DIMENSION
 • เริ่มต้นการสร้าง PROFILE SKETCH และการบันทึกชิ้นงาน
 • การสร้างชิ้นงานอย่างง่ายด้วยคำสั่ง EXTRUDE BOSS/BASE
 • การเจาะรูชิ้นงานแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง EXTRUDE CUT

2. เรียนรู้การสร้างเอกสารต้นแบบ Part Template

 • การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของพื้นที่ใช้งาน
 • เรียนรู้เพิ่มเติมคำสั่งพื้นฐานในการสร้าง SKETCH 2 มิติ
 • การกำหนดขนาด และการแก้ไขขนาดของเส้นร่าง
 • เรียนรู้และเข้าใจการใช้ตัวช่วยกำหนดความสัมพันธ์ (ADD RELATIONS)
 • การสร้างแกน(AXIS) ไว้เพื่อเป็นจุดหมุน
 • การเพิ่มความหนาโดยหมุนกวาดด้วยคำสั่ง REVOLVE BOSS/BASE
 • การตัดโดยใช้หน้าตัดหมุนกวาดด้วยคำสั่ง REVOLVE CUT
 • การทำสำเนาโดยการหมุนด้วยคำสั่ง CIRCULAR PATTERN และโดยการกำหนดแนวแกนด้วยคำสั่ง LINEAR PATTERN      

3.การสร้างระนาบ PLANE

 • เรียนรู้การแก้ไขชิ้นงานของชิ้นงาน 3 มิติ
 • การสร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง SWEPT BOSS/BASE
 • การตัดชิ้นงานด้วยคำสั่ง SWEPT CUT
 • การเรียกใช้แกนช่วย TEMPORARY AXIS
 • การทำสำเนาชิ้นงานโดยการกำหนดระนาบด้วยคำสั่ง MIRROR
 • การลบมุมชิ้นงาน ด้วยคำสั่ง FILLET และ CHAMFER
 • การทำชิ้นงานผนังบางใช้งานคำสั่ง SHELL
 • การกำหนดสีให้กับพื้นผิวของชิ้นงาน
 • ประยุกต์การขึ้นรูปสปริงแบบ HELIX/SPIRAL

4.การใช้คำสั่ง LOFT BOSS/BASE, LOFT CUT

 • การสร้างข้อความให้กับชิ้นงาน
 • การสร้างครีบให้ชิ้นงานด้วยคำสั่ง RIP
 • การเจาะรูมาตราฐานด้วยคำสั่ง HOLE WIZARD
 • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ (COSMOSXPRESS)
 • การแสดงผลการวิเคราะห์แบบต่างๆ
 • การสร้างภาพ EDRAWINGS
 • การ ANIMATE WITH EDRAWING

5. การประกอบชิ้นงานเบื้องต้น (Assembly)

 • การกำหนดความสัมพันธ์ให้กับชิ้นงานด้วยคำสั่ง MATE
 • การใช้คำสั่ง ROTATE COMPONENT และ MOVE COMPONENT
 • การ INSERT COMPONENT เพื่อการประกอบ
 • การประกอบและการแก้ไขงานประกอบ
 • การใช้งาน DESIGN LIBRARY
 • การติดตั้งเมนู TOOLBOX BROWSE
 • การเรียกใช้งาน STANDARD PART ใช้การประกอบ
 • การแทรกอุปกรณ์จับยึดด้วยคำสั่ง SMART FASTENERS
 • การสร้างภาพแยกชิ้นงานประกอบ EXPLODE VIEW
 • Workshop และ การประยุกต์ใช้งานจริง  

 

 

13/02/2020 13:43:21