ASP.Net MVC 5 Framework

ASP.Net MVC 5 Framework

การพัฒนาโดยใช้ MVC 5 Framework จะทำให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพโดยลดการเขียนโปรแกรมที่สับซ้อน ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บในรูปแบบของ MVC Framework และจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของ MVC 5 Framework พร้อมทั้งพัฒนาตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • ไม่มีข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย:

 • Working knowledge on Web Application/Web Designer/Programmer
 • Experience with web development
 • Basic Knowledge of Microsoft Visual Studio
 • Basic Knowledge of Object-Oriented Concept

ความรู้พื้นฐาน:

 • การเขียนเว็บ asp.net พื้นฐาน
 • มีความรู้เบื้องต้นในภาษา C# และภาษา html

 

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 10,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 9,450 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

วันที่ 1
1.โครงสร้างของ ASP.NET MVC

 • Controllers, Models, and Views
 • URL Routing
 • Controller Actions

2.การกำหนด Controllers and Actions

 • Controller
 • การกำหนด Actions
 • Action Selectors
 • Action Filters
 • การคืนค่าด้วย ActionResult
 • การกำหนด Parameters

3.การสร้าง Views

 • การทำงานของ View Engines
 • การกำหนดและแสดงค่าด้วย ViewData and ViewBag
 • การสร้าง Templates and Scaffolding
 • การทำงานของ Bootstrap Framework
 • การกำหนด Layout Pages

4.Razor View Engine

 • @model syntax
 • Writing clean markup
 • layout and sections: Masterpage Scenarios
 • Reusable code with _viewstart

5.HTML Helpers

 • ชนิดของ HTML Helpers
 • Basic Helpers
 • Strongly-Typed Helpers

6.การสร้าง Model

 • Entity Framework 6

7.การกำหนด Routes and URLs

 • ขั้นตอนการทำงานของ Routing
 • การกำหนด Routes

วันที่ 2
8.การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • การตรวจสอบความถูกต้องด้วย HTML Helpers
 • การตรวจสอบความถูกต้องฝั่ง Client

9.Authentication and Authorization

 • ASP.NET Identity
 • Building a Custom Account Controller
 • Configuring Forms Authentication

10.การ Passing Data Using ViewData, ViewBag, TempData, Session Variables

 • Passing Data Using ViewData
 • Passing Data Using ViewBag
 • Passing Data Using TempData​
 • Passing Data Using Session Variables

11.การสร้างกราฟ โดยใช้ Chart Helper

 • เรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมด้วยการนำ Chart Helper มาสร้างกราฟในรูปแบบต่าง เช่น
 • กราฟแท่ง
 • กราฟวงกลม
 • กราฟเส้นตรง

วันที่ 3
12.การสร้างรายงานโดยใช้ Report Viewer

 • ฝึกสร้างรายงานโดยใช้ Report Viewer ร่วมกับ MVC

13.Web Services In Razor Web Pages

 • เรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลจาก web service มาใช้กับ MVC

14.Master Details 

 • ฝึกเขียนโปรแกรมในลักษณะ Master Detail โดยใช้ Ajax and jQuery กับ MVC

Workshop

 • ระบบlogin
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/แสดงข้อมูล
 • การดึงข้อมูลจาก web service
 • การสร้างกราฟ
 • ระบบออกรายงาน

คำค้นหา:

เขียนโปรแกรม mvc 4 หลักสูตรอบรม mvc 4 หลักสูตรการอบรม mvc 4 mvc 4 asp.net เรียน asp.net อบรม asp.net เรียน asp.net mvc สร้างเว็บ asp.net สร้างเว็บด้วย asp.net เขียนเว็บด้วย asp.net สอนเขียน asp.net สอน asp.net mvc asp.net mvc สอน สอน asp.net c# สอนสร้างเว็บไซต์ mvc 4 สอน สอน c#.net สอนทำเว็บไซต์ mvc 4 เรียน ASP.NET MVC ที่ไหนดี สอน ASP.NET ราคาถูก เรียนการใช้ ASP.NET MVC เรียน ASP.NET MVC ฝึกเขียนเว็บด้วย ASP.NET MVC ประยุกต์ใช้ ASP.NET MVC สอน ASP.NET MVC ฝึกเขียนและใช้ ASP.NET สอนการใช้งาน ASP.NET MVC เรียนเขียน ASP.NET MVC เขียน ASP.NET MVC สมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ASP.NET MVCต่างๆ ออกแบบเว็บด้วย ASP.NET MVC อบรม asp.net นอกสถานที่ อบรม asp.net In-House

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53