DBA SQL Server 2012-2014

DBA SQL Server 2012-2014

เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ออกแบบมาใช้งานแบบระยะไกล (Remote) ให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบต่างๆ กำหนดสิทธิผู้ใช้แบบต่างระดับ สามารถทำการ BackUp และ Restore ข้อมูลได้ การใช้งานคำสั่งคิวรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ ภายในหลักสูตรยังมีการแนะนำการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานต่างๆในองค์กรอย่าง ไรให้ตรงจุดประสงค์ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาครอบคลุม SQL Server 2012 ถึง 2014

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้เรียนรู้ถึงระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆ ในการใช้โปรแกรม Server 2012 – 2014

กลุ่มเป้าหมาย:

 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • บุคลากรขององค์กรต่างๆ
 • นักเรียน – นักศึกษา

 

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมาพอสมควร

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 9,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 8,910 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

Module ที่ 1: เรียนรู้การใช้งาน DBA sql server 2012-2014 เบื้องต้น

 • MS SQL Server  2012 - 2014 Overview
 • โครงสร้างการทำงานของ ฐานข้อมูล, หลักการออกแบบฐานข้อมูล
 • SQL คืออะไร, ทำงานอย่างไร และทำไมต้องใช้ภาษา SQL
 • Table, Record, Field, Primary Key, Foreign Key, Relationship
 • การใช้งาน MS SQL Server, การติดตั้ง SQL Server ในเวอร์ชั่นต่างๆ เช่น Enterprise, Sever, Personal
 • การกำหนดรหัส และการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย
 • การเซ็ตระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับ Server และ Client
 • ทดลองสร้างฐานข้อมูลในระดับเบื้องต้น, ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน
 • การใช้งานภาษา SQL เบื้องต้น
 • การจัดการฐานข้อมูลด้วย Enterprise Manager และ Query Analizer
 • การใช้งานคำสั่ง SELECT, DELETE FROM, การใช้ WHERE
 • การเรียงลำดับข้อมูลด้วย ORDER BY การ GROUP BY, HAVING
 • คำสั่งทางคณิตศาสตร์เช่น SUM, MAX, AVG และคำสั่งทางวันที่เช่น Date() และ Format, การ Join ตารางเช่น LEFT JOIN, RIGHT JOIN เป็นต้น

Module ที่ 2: การประยุกต์ใช้งาน DBA sql server 2012-2014 

 • เรียนรู้การใช้งานภาษา SQL ขั้นสูง
 • คำสั่งประเภท DDL (Data Definition Language) เช่น คำสั่ง CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, คำสั่งสร้าง PK และ FK เป็นต้น
 • ออกแบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าตัวอย่าง
 • ทดลองสร้างแฟ้มข้อมูลของแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น
 • จัดการระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ด้วยการทำ Normalization
 • รายละเอียด: ติดตั้ง IIS และทดสอบ ASP Script อย่างง่าย
 • การจัดการฐานข้อมูลระดับองค์การจากเครื่องเซริฟเวอร์
 • ติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลส่วนกลาง เพื่อกระจายข้อมูลให้ให้เครื่องในเครือข่าย
 • เรียกใช้งานข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
 • ทดลองสร้างแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง
 • สร้างฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูล และสามารถให้ผู้มีสิทธิเข้าไปใช้งาน
 • ออกแบบหน้าจอเพื่อสามารถเรียกดูข้อมูล, เพิ่ม, ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ทันที

Module ที่ 3: Workshop:

 • ทดลองสร้าง Real time transactions on SQL Database แบบ Ongoing และแบบ Retrieving

คำค้นหา:

microsoft sql server 2008 sql server 2008 r2 download sql server 2008 download สอน sql server 2008 เรียน sql server 2008 เรียน server sql server 2008 my sql server 2008 การใช้งาน sql server 2008 sql 2008 download โหลดโปรแกรม sql server 2008 sql server 2008 r2 window server 2008 win 2008 server server 2008 r2 ติดตั้ง server 2008 อบรม server 2008 -2012 อบรม sql server 2012 อบรม sql server 2008 เรียน MySQL Server ขั้นสูงที่ไหนดี สอน MySQL Server ราคาถูก เรียนการใช้ MySQL Server ขั้นเทพ เรียนการเขียนเว็บขั้นสูง ฝึกเขียนทำเว็บข้อมูลด้วย MySQL Server ประยุกต์ใช้ MySQL Server ฝึกเขียนและใช้ MySQL Server เขียนและใช้ MySQL Server สมัยใหม่ สอนทำ MySQL Server อบรม sql server ที่ไหนดี เรียน sql server โปรแกรม sql server server database storage server สอน sql server การใช้ sql server คอร์สอบรม MySQL Server Advanced คอร์สสอน MySQL Server ขั้นสูง คอร์สการเรียน MySQL Server ขั้นสูง ภาษา mysql

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-21 15:01:27